PrindiAbi

14.06.2017 - Korraline istung1. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2017” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2017 vastu võetud korraldus nr 553-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2017

2. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Töökorras 09.06.2017 vastu võetud korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2017

3. Munitsipaaleluruumi Rahu 38a-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

5. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

6. Hoolduse seadmine R.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

7. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

8. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

9. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

10. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

11. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

12. Nõusoleku andmine väikeklassi moodustamiseks Narva Kreenholmi Gümnaasiumis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

13. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Koorikooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

14. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

15. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

16. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

17. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Paul Kerese tn 17b ja Suur-Aguli tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

18. Narvas Energia põik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu NARTALL-22)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

19. Raieloa väljastamine (OÜ Lostcom)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

20. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

21. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

22. AS Eesti Gaas katastriüksuste maa sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

23. Narva Linnavalitsuse 19.04.2017 korralduse nr 368-k „Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgusadama tee 7” punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

24. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

25. Arvamuse andmine maaüksuse Murdlaine tn 41 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Murdlaine tn 41 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

26. Ehitusloa andmine ehitise täielikuks lammutamiseks (Suur-Aguli tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

27. Ehitusloa andmine (Virmalise tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

28. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

29. Ehitusloa andmine (Pähklimäe 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pähklimäe 3a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

30. Ehitusloa andmine (Tallinna 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tallinna 32 spordiväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

31. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 3a, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rekonstrueeritud kauplusehoonele koos moodustatud omaette tuletõkkesektsiooniga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

32. Avaliku ürituse «Laste Vabariik» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

33. Avaliku ürituse «Rahvusvaheline jooga päev» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

34. Avaliku ürituse «Narva Prisma Suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

35. Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

36. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakona poolt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

37. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

38. Ehitusloa andmine (Päevalille tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Päevalille tn 2 pumbahoone ja puurkaev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017

39. Ehitusloa andmine (Lõuna-Kudruküla tee L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Lõuna-Kudruküla tee L4, pumbamaja ja puurkaev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2017