PrindiAbi

26.07.2017 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine (Kreenholmi 31a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kreenhomi 31a lastemänguväljak

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.07.2017 vastu võetud korraldus nr 679-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2017

2. Loa andmine (V. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine (V. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G. M.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

5. Hoolduse seadmine M.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

6. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

7. Hoolduse seadmine T.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

8. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

9. Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

10. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

11. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

12. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

13. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

14. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

15. Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu “„ Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ muutmine”.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget hr Georgi Ignatovit nimetatud eelnõu Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

16. Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine".
2. Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

17. Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

18. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

19. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ KARU KLUBI-Kirde Aktiivsete Rollimängijate Unioon)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

20. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

21. 26. Juuli tn 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

22. Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

23. Koha-aadresside määramine (AÜ Jubileinõi üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

24. Koha-aadressi määramine (Põhja-Svariksaar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

25. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Svariksaar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

26. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L4 // Lõuna-Kudruküla tee 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

27. Koha-aadressi määramine (Antenni tn 70)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

28. Sõnajala tn 29 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sõnajala tn 29
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

29. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Viktoria tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Viktoria tn 19)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

30. Lille tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Lille tn 11 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

31. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Antenni tn 51, Antenni tn 70, Aku tn 64, Aku tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Antenni tn 51, Antenni tn 70, Aku tn 64, Aku tn 19)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

32. Arvamuse andmine maaüksuse Pinge tn 65 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuse
Pinge tn 65 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

33. Arvamuse andmine maaüksuse Antenni tn 69 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuse
Antenni tn 69 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn 16 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Udu tn 5 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

36. Ehitusloa andmisest keeldumine (Aleksandr Puškini tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Aleksandr Puškini tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

37. Tee ehitusloa väljastamine (Narva linnasisesed kergliiklusteed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linnasisesed kergliiklusteed

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

38. Tee ehitusloa väljastamine ( 5. Roheline tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

39. Tee ehitusloa andmine (Karja tn 3, Karja L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kõnnitee ja parkla

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

40. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tiigi tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

41. Ehitusloa andmine (Vestervalli tn 9, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Võrkpalliväljaku rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

42. Kasutusloa andmine (26 Juuli 15a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Lastemänguväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

43. Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Malmi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

44. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 58a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tallinna 58a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

45. Avaliku ürituse «Narva Prisma Suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

46. Narva linna arengukava aastateks 2008–2020 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Jelena Golubeva

Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 372 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
4.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

47. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

48. Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

50. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

51. Narva linna 2017.aasta eelarve muutmise eelnõu täpsustamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Toetada lisatud Narva linna 2017.aasta eelarve muutmise eelnõu täpsustusi.
2.Esitada vastavad täpsustused Narva Linnavolikogule Narva linna 2017.a eelarve muutmise eelnõu menetlemise jätkamiseks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017

52. Avaliku ürituse «ART neljapäev» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2017