PrindiAbi

01.11.2017 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine (27.10.2017 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Töökorras 27.10.2017 vastu võetud korraldus nr 1032-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2017

2. Narva SAA direktori teenistusest vabastamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Narva SAA direktori teenistusest vabastamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.10.2017 vastu võetud korraldus nr 1033-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2017

3. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 334 „Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 21
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

4. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 22
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

5. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 331 „Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 23
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

6. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

7. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Muusikakooli vara kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

8. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Eesti Skautide Ühing)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

9. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

10. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sipsik lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

11. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pingviin rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

12. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Käoke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

13. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

14. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

15. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

16. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12A-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

17. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

18. Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 197 „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 197 „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

19. Narva linna RSN TK 13.06.1990. a. määruse nr 301 “Elamuehitus kooperatiivile „Vitraaž“ elamu ehitamiseks maa eraldamine” („O предоставлении земельного участка жилищно-строительному коопе

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

20. Koha-aadresside määramine (Palli tn 11a ja Proletariaadi tn 54a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

21. Palli tn 11a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Palli tn 11a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

22. Proletariaadi tn 54a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Proletariaadi tn 54a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

23. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Lai tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Lai tn 14)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rakvere tn 22c.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

25. Unistuse kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Unistuse kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

26. Lume kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Lume kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

27. Pruuka kraav V15 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pruuka kraav V15
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

28. Meelespea tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Meelespea tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

29. Kullerkupu tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kullerkupu tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

30. Priimula tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Priimula tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

31. Tulbi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tulbi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

32. Roosi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Roosi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

33. Krüsanteemi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Krüsanteemi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

34. Võilille tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Võilille tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

35. Kressi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kressi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

36. Sinilille tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sinilille tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

37. Rukkilille tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rukkilille tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

38. Mooni tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mooni tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

39. Karikakra tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Karikakra tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

40. Pojengi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pojengi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

41. Nelgi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Nelgi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

42. Nartsissi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Nartsissi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

43. Ehitusloa andmine (Karikakra tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Karikakra tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

44. Ehitusloa andmine (Rahu tn 14c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rahu tn 14c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

45. Ehitusloa andmine (Joala tn 8c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Lastemänguväljaku elementide püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

46. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Büroo- või administratiivhoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

47. Ehitusloa andmine (A.-A.Tiimanni tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

A.-A. Tiimanni tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

48. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Reoveekanalisatsiooni isevoolse torustiku,sademeveekanalisatsiooni torustiku,veetorustiku ja soojustorustiku paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

49. 1.Jõe tn 18 asuva hoone nr1 ja hoone nr 2 kasutusloa väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Külalised: 1.Jõe tn 18 asuva hoone nr1 ja hoone nr 2 kasutusloa väljastamisest keeldumineOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

50. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kreenholmi tn 25 aula elektrivarustuse rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

51. Avaliku ürituse «Narva Prisma Jõululaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

52. Avaliku ürituse « Narva Cyclocross/Soudal Eesti CX karikasarja VI etapp (EJL 2/3. kategooria)» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

53. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2017 ja 01.01.2018 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

54. Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

55. Lihthanke „Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus ” korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

57. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

58. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

59. Narva Linnavalitsuse 04.11.2015.a. korralduse nr 1237-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.K.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

60. Narva linna Sotsiaalabiameti 02.04.2003.a korralduse nr 03/352 „Hoolduse seadmine (hooldatav N.N.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

61. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

62. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

63. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

64. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

65. Hoolduse seadmine V.Y.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

66. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

67. NAKRO OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

68. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017

69. Avaliku ürituse «Narva Prisma novembrilaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2017