PrindiAbi

03.10.2018 - Korraline istung1. Munitsipaaleluruumi aadressil Malmi tn 12-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

2. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

3. Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

4. Narva Linnavalitsuse 09.08.2017.a korralduse nr 728-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.N.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

5. Hoolduse seadmine D.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

6. Hoolduse seadmine S.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

7. Hoolduse seadmine S.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

8. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

9. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

10. Hoolduse seadmine L.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

11. Hoolduse seadmine L.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

12. Hoolduse seadmine K.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

13. Narvas Partisani tn 7a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Albert-August Tiimanni tn 6 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

14. Narva linna omandis oleva kinnistu Puuvilla tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Gaas AS-i kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

15. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Jõesuu tänav L1, L2, L3, J2, 2. Jõesuu tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

16. Ostja kinnitamine (kõnniteeplaadid)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

17. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

18. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

19. Avaliku ürituse „Lavastus „Oomen“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: LinnamajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

20. Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

21. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

22. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

23. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

24. Koha-aadressi määramine (Tallinna mnt 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

25. Tallinna mnt 7a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tallinna mnt 7a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

26. Arvamuse andmine maaüksuse Viktoria tn 25 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Viktoria tn 25 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

27. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt L3).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sademeveekanalisatsiooni torustiku paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

28. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 51 // Tallinna mnt 53).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kaubandushoone laiendamiseks, sademeveekanalisatsiooni torustiku ja välisvalgustuse elektrikaabli rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

29. Ehitusloa andmine (August Weizenbergi tänav 8).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Puurkaevu ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

30. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

31. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

32. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

33. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

34. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

35. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

36. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

37. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

38. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

39. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

40. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

41. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

42. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

43. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

44. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

45. Narva linna 2018.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

46. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“ hankemenetluse edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta otsuse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

47. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

48. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018

49. Nõusolek Narva linna vapi kasutamiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Narva linna vapi kasutamine Vurr Digital OÜ kampaanias

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda Narva linna vapi kasutamisega Vurr Digital OÜ kampaanias
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2018