PrindiAbi

10.07.2019 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 09.01.2019.a korralduse nr 7-k „Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 09.01.2019.a korralduse nr 7-k „Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

2. Narva Linnavalitsuse 20.01.2019.a korralduse nr 11-k „Narva linna 2019.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

4. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

5. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

6. Koha-aadressi määramine (Mündi tänav // Mündi tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

7. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (1. Jõe tn 3c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(1. Jõe tn 3c)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

8. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Puhangu tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

9. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Päikese tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 7 suvila ning sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

11. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 49)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Suvila püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

12. Kasutusloa andmine (Ilvese tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Ilvese tn 25 oleva aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

13. Riigihanke „Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala rekonstrueerimine” menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko

Narva Linnavalitsusele nõusoleku andmine riigihanke „Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala rekonstrueerimine“ läbiviimiseks perioodil 2019-2020

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

14. Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

15. Narvas Kangelaste prospekt 21a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 17 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

16. Narvas Rakvere tn 91 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (SA Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

17. Narvas Uusküla tn 18a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ning ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ THEATRE KOROLEVSKI GIRAF)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

18. Linnavara kasutusse andmine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

19. Soodustuse vabastamine teede ja tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

20. Avaliku ürituse «Fama tänava laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

21. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

22. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

23. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

24. Narva Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

25. Hoolduse seadmine N.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

26. Hoolduse seadmine V.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

27. Hoolduse seadmine M.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

28. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

29. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

30. Hoolduse seadmine T.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

31. Konkursi väljakuulutamine Narva Soldino Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019

32. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia TuštšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2019