PrindiAbi

08.01.2020 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku surnukeha matmise korraldamine (V.T.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku surnukeha matmise korraldamine (V.T.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.12.2019.a vastu võetud korraldus nr 1036-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2019

2. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 30.12.2019.a vastu võetud korraldus nr 1037-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2019

3. Avaliku ürituse « Tervitame aasta 2020» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 31.12.2019.a vastu võetud korraldus nr 1038-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2019

4. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

5. Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Astri-Narva AS-le andmisest otsustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

maksusoodustuse andmisest otsustamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Anda aastaks 2020 Astri-Narva AS-ile reklaamimaksu soodustust suuruses 37,5% reklaamimaksust.
2. Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

6. Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Fama Invest OÜ-le andmisest otsustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

maksusoodustuse andmisest otsustamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Anda aastaks 2020 Fama Invest OÜle reklaamimaksu soodustust suuruses 37,5% reklaamimaksust.
2. Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

7. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

8. Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

9. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi komisjoni moodustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

10. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Kulgusadama tee 12d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

11. Kasutusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aleksander Puškini tänav L1 sademeveekanalisatsioon

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

12. Kasutusloa andmine (Rakvere tn 85//87//89//Rakvere tänav J3//L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rakvere tn 85//87//89//Rakvere tänav J3//L5, sademeveekanalisatsioon

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

13. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 27//Kreenholmi tänav J4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kreenholmi tn 27//Kreenholmi tänav J4, sademeveekanalisatsioon

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

14. Kasutusloa andmine (26 Juuli tn 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

26 Juuli tn 13a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

15. Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Äkkeküla tee 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

16. Kasutusloa andmine (Kibuvitsa tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kibuvitsa tn 10 püstitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

17. Kasutusloa andmine (Kaalika tn 27)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaalika tn 27 püstitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

18. Kasutusloa andmine (Albert-August Tiimanni tn 1c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Albert-August Tiimanni tn 1c kohvik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

19. Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse " Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

20. „Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamise kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

21. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

22. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tn 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

23. Narva linna omandis oleva kinnisasja Jugla tee koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

24. Narva linna omandis oleva kinnisasja Energia põik koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

25. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

26. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

27. Hoolduse seadmine V.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

28. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

29. Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

30. Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

31. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

32. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

33. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

34. Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

35. 2020.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

2020.a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

36. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2020

37. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2020