PrindiAbi

29.04.2020 - Korraline istung


E-istung
(Linnapea 26.03.2020 käskkiri nr 3203)


1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.04.2020 vastu võetud korraldus nr 267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2020

2. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 42 § 15 lõikele 3.
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

3. Munitsipaaleluruumi aadressil V.Gerassimovi tänav 14-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

5. Narva Linnavolikogu 27.02.2019 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

6. Narva Linnavalitsuse 04.03.2020 korralduse nr 153-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

7. Narva Linnavalitsuse 20.03.2020 korralduse nr 213-k „Üüritasust ajutine vabastamine“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

8. Narvas Kangelaste pr 34a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste pr 30 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

9. Narva linna omandis oleva kinnisasja Jugla tee koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

10. Linnavara tasuta kasutusse andmine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

11. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

12. Pingviini tn 43 ja Pingviini tn 45 katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

13. Võidu prospekt 17e katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 27 ja Kadastiku tn 25b kinnistutele päikeseenergia jaama rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, Tiigi tänav L5 kinnistutele päikeseenergia jaama rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

16. Ehitusloa andmine (Äkkeküla tee 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kelgumäe rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

17. Kasutusloa andmine (Päevalille tn 42)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Päevalille tn 42 asuvale suvilale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

18. Kasutusloa andmine (Lõuna tn 114)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lõuna tn 114 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

19. Kasutusloa andmine (Vaksali tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Vaksali tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

20. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

21. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

22. Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

23. Hoolduse seadmine M.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

24. Hoolduse seadmine L.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

25. Hoolduse seadmine T.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

26. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

27. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

28. Narva munitsipaalharidussüsteemi strateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

29. Õpilaste toitlustamise korraldamine eriolukorra tingimustes

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

30. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

31. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

32. Narva Linnavalitsuse 08.03.2017 korralduse nr 250 „Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

33. Laenulepingu sõlmimise korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

34. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020

35. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2020