PrindiAbi

13.05.2020 - Korraline istung


E-istung
(Linnapea 26.03.2020 käskkiri nr 3203)


1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 30.04.2020 vastu võetud korraldus nr 298-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 30.04.2020 vastu võetud korraldus nr 299-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2020

3. Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 04.05.2020 vastu võetud korraldus nr 300-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2020

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

5. Joala tn 21 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

6. Tallinna mnt 2b katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

7. Koha-aadressi määramine (Elektrijaama tee 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

8. Ehitusloa andmine (Jõesuu tänav L3 // Paadi tänav // Saksa-Soome kalmistu // Väikesaare tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Külmaveetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja elektrimaakaabelliini rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

9. Kasutusloa andmine (Liiva tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Liiva tn 5 kinnistul asuva abihoone-sauna varustamine päikesepaneelide süsteemiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

10. Projekti ”Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

11. Projekti ”Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

12. Volituse andmine (D. S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

13. Narva Linnavalitsuse 16.10.2019.a. korralduse nr 779-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.D.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

14. Narva Linnavalitsuse 02.10.2019.a korralduse nr 742-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.P.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

15. Hoolduse seadmine I.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

16. Hoolduse seadmine V.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

17. Hoolduse seadmine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

18. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

19. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

20. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

21. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

22. Hoolduse seadmine A. A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

23. Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

24. Huvikoolide õppetasu suurus 2020. aasta maikuus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

25. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

26. Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

27. Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

28. Narva Linnavalitsuse 29.04.2020 korralduse nr 295 „Laenulepingu sõlmimise korraldamine“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

29. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

30. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 8d, Kangelaste prospekt T4, Kangelaste prospekt L2, Kangelaste pr 16a ja Pähklimäe tn 3 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020

31. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pangahoone esimese korruse ruumide ümberehitamiseks
kaubandushoone tarbeks ning välise raudbetoonist panduse ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2020