PrindiAbi

08.07.2020 - Korraline istung


E-istung


1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.06.2020 vastu võetud korraldus nr 430-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2020

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 51-31 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 25 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

4. Ehitusloa andmine (Albert-August Tiimanni tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ehitusloa andmine Albert-August Tiimanni tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

5. Ehitusloa andmine (Lõuna tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lõuna tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

6. Kasutusloa andmine (26.Juuli tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Muusikakooli hoones evakuatsioonipääsude kohandamine puudega inimestele: sillutiskivist panduse rajamine peasissepääsu kohal, invatõstuki paigaldamine peasissepääsu trepile, teise evakuatsioonipääsu rajamine vehklemisklubi ruumist (sh uue teraspanduse rajamine ja lisa turvavalgusti paigaldamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

7. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 50b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

8. Kasutusloa andmine (Saialille tn 23)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Saialille tn 23 asuvale suvilale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

9. Kasutuslubade andmine (Peetri plats 1 ja 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Peetri plats 1 büroohoones (Ehitisregistri kood 118007144) ja Peetri plats 3 büroohoones (Ehitisregistri kood 118007539) paigaldatud tulekahjusignalisatsioon

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

10. Narva linna omandis oleva kinnisasja Uusküla põik L1, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega KORTERIÜHISTU UUSKÜLA 3 kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

11. Narva linna omandis oleva kinnisasja Paul Kerese tänav L2, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Paul Kerese tn 21 kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

12. Nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks (Narvas Lõuna-Kudruküla tee L4 ja Päevalille tn 2 asuvad kinnistud)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

13. Avaliku ürituse „NARVA, SUVELAAT“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

14. Narva Linnavalitsuse 27.01.2020. a korralduse nr 67-k „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine“ lisa 1 muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

15. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020

17. Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2020