PrindiAbi

05.08.2020 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. T.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 29.07.2020 vastu võetud korraldus nr 485-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2020

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 29.07.2020 vastu võetud korraldus nr 486-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2020

3. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

5. "Narva linna arengukava aastateks 2008–2023" muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija, Jelena Golubeva

Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

6. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn 53

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Välireklaamile maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

7. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Kalkova-Vana kinnistu)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Kalkova-Vana kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

8. Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

9. Rahu tn 1 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rahu tn 1 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

10. Raudsilla tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

11. Ehitusloa andmine (Karja tn 6c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narko ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskuse ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalikute rajatiste paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

12. Ehitusloa andmine (Tähe tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Eramu laiendamiseks ja piirde püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

13. Ehitusloa andmine (Kastani tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila püstitamiseks ja kogumismahuti, salvkaevu ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

14. Tee ehitusloa andmine (Saksa-Soome kalmistu // Jõesuu tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kõnnitee rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

15. Kasutuslubade andmine (Joala tn 23a, 23b ja 23c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kreenholmi manufaktuuri ajalooliste hoonete ajaloolist väärtust mitteomavate juurdeehitiste lammutustööd kasutusele võtmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

16. Kasutusloa andmine (Hane tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Hane tn 12 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

17. Kasutusloa andmine (A. Puškini tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A.Puškini tn 8 rekonstrueeritud kultuurimaja fassaad

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

18. Kasutusloa andmine (A.Weizenbergi tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A.Weizenbergi tn 3 püstitatud eramule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

19. Munitsipaaleluruumi Malmi tn 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

20. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tänav 4 hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

21. Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2020" tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

22. Avaliku ürituse « Narva Suvelaat 2020» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

23. Avaliku ürituse « Station Narva 2020» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

24. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada linnaarsti Andrei Antonovit kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

25. Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

26. Volitamine (P. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

27. Narva linna Sotsiaalabiameti 18.07.2001.a korralduse nr 03/818 „Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

28. Narva Linnavalitsuse 25.02.2016.a korralduse nr 195-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.N.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

29. Hoolduse seadmine F.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

30. Hoolduse seadmine S.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

31. Hoolduse seadmine E.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

32. Hoolduse seadmine G.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

33. Hoolduse seadmine L.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

34. Hoolduse seadmine N.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

35. Hoolduse seadmine P.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

36. Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

37. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks ” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutut.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

38. Narva Linnavalitsuse 07.03.2018. a korralduse nr 210-k „Narva Keeltelütseumi 2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

39. Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020

41. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2020