PrindiAbi

19.08.2020 - Korraline istung1. Volitamine (A. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.08.2020 vastu võetud korraldus nr 520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.08.2020

2. Volitamine (V. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.08.2020 vastu võetud korraldus nr 521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.08.2020

3. Narva Linnavalitsuse 23.04.2001.a. korralduse nr 764-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.G.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

4. Hoolduse seadmine L.Y.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

5. Hoolduse seadmine N.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

6. Hoolduse seadmine J.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

7. Hoolduse seadmine Z.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

8. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes

projekti oma- ja sildfinantseerimise summade ja projekti perioodi muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

9. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes

projekti oma- ja sildfinantseerimise perioodi muutmine (pikendamine)

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

10. Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 „Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp ” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes

projekti sildfinantseerimise summa ja projekti realiseerimise perioodi muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

11. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

12. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes

Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

13. Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes

Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

14. Koha-aadressi määramine (Rahu tn 55)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

15. Koha-aadressi määramine (Ancis Daumani tn 10b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 3 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

17. Tee ehitusloa andmine (Kreenholmi tänav L7 // Joala tänav L5 // Kulgu tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Avalikult kasutatava ristmiku ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

18. Ehitusloa andmine (Lavretsovi tn 6 // Lavretsovi tn 8 // Tuleviku tn 9 // Vabaduse tn 4 // Vabaduse tn 6 // Vestervalli tn 11 // Vabaduse tänav J2 // Vabaduse tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tänavaspordipargi rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

19. Ehitusloa andmine (Põllu tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Aiamaja laiendamiseks ning kogumismahuti, veetoru ja kanalisatsioonitoru rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

20. Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 3 // 1. Jõe tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Ühisveevärgitorustiku V1, kanalisatsioonitorustiku K11 ja veetorustiku V11 rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

21. Ehitusloa andmine (Näkineiu tn 26)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Aiamaja laiendamiseks ja kogumismahuti, tuletõrjeveemahuti, salvkaevu ja kasvuhoone rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

22. Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Eramu, majandushoone ja kuuri lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

23. Kasutusloa andmine (Kangelaste pr 16a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lasteaia Tuluke hoones kahe uute evakuatsioonipääsude rajamine ning kahe lisa adresseeritava turvavalgusti paigaldamine. Tööde tellija Linnamajandusamet.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

24. Kasutusloa andmine (Peetri plats 5, Malmi tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Peetri plats 5, Malmi tn 2a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

25. Kasutusloa andmine (Vabaduse tn 24, Aleksander Puškini tn 32b,32c, Rakvere tn 22e, 22f )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Park "Narva EV 100", Vabaduse tn 24, Aleksander Puškini tn 32b,32c, Rakvere tn 22e, 22f

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

26. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tänav 4 hoones 2. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

27. Narvas Albert-August Tiimanni tn T2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, P. Kerese tn 36 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

28. Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

29. Avaliku ürituse « Narva Open Air 2020» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

30. Avaliku ürituse « Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

31. Avaliku ürituse « Vägilase jooks Narva 2020» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

32. Avaliku ürituse « ESN laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

33. Avaliku ürituse « NATO Velo» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

34. Avaliku ürituse « Suvepäevad Narvas» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

35. Ilutulestiku korraldamine (22.08.2020 OÜ Triplex Eesti)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

36. Riigihanke „Teenuse osutamise kontsessioon Narva linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

37. Narvas Viru tänav 18 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Koidula tn 5 korteriühistu)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

38. Narva sõudebaasi ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

39. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

40. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Hokiklubi Narva Stars)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

41. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklubi FC Narva Juunior)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020

43. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2020