PrindiAbi

02.09.2020 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T.L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 27.08.2020 vastu võetud korraldus nr 556-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2020

2. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Rakvere tänav 38-59 ja Energia tänav 4-145 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

4. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 8-55 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

5. Narva Linnavalitsuse 22.07.2020.a. korralduse nr 467-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

6. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

7. Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijt antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

8. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

9. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

10. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

13. Vitamiini tn 1a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vitamiini tn 1a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

14. Ööbiku tn 20a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ööbiku tn 20a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

15. Kalle tn 2a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalle tn 2a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

16. Kalamarja tn 42a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalamarja tn 42a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 33 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

18. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav 32a // Rahu tn 46 // Rahu tn 34 // Kangelaste prospekt T1 // Väike - Äkke)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava parkla rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

19. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 11 // Rahu tn 16 // Rahu tn 16b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

V1063 külmaveetorustiku ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

20. Ehitusloa andmine (Vitamiini tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Puurkaevu rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

21. Ehitusloa andmine (A-A. Tiimanni tn 1c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuvas toomishoones evakuatsiooni välistrepi ja uste paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

22. Ehitusloa andmine (Puraviku tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila püstitamiseks ning kogumismahuti, veetoru, kanalisatsioonitoru ja salvkaevu rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

23. Ehitusloa andmine (Looga tn 23)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja laiendamiseks ja kogumismahuti, kanalisatsioonitoru rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

24. Ehitusloa andmine (A. Daumani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Laste mängu- ja spordiväljakute ning välisvalgustuse rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

25. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 38)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Laste mängu- ja spordiväljakute ning välisvalgustuse rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

26. Ehitusloa andmine (Tõusu tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila püstitamiseks ning kogumismahuti, veetoru, kanalisatsioonitoru ja salvkaevu rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

27. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 5a // 5b // 5c // 5d // 5e // 5f // Tiigi tänav L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikesepaneelide ja piirde rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

28. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 25b // Kadastiku tn 27)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikesepaneelide rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

29. Kasutusloa andmine (Linda tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Linda tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

30. Kasutusloa andmine (Kangelaste 40b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kangelaste 40b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

31. Kasutusloa andmine (Linda park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Linda park

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

32. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuvale kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu nõusoleku andmise kohta SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuva kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

33. Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

34. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

35. Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

36. Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

37. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (V. D. pärimisasi)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

38. Raieloa väljastamine (Rosehill OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

39. Avaliku ürituse «Perepäev» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020

40. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Y.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2020