PrindiAbi

16.09.2020 - Korraline istung1. Volitamine (L. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Töökorras 03.09.2020 vastu võetud korraldus nr 589-k

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.09.2020

2. Piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 07.09.2020 vastu võetud korraldus nr 590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2020

3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 09.09.2020 vastu võetud korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2020

4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.09.2020 vastu võetud korraldus nr 592-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2020

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Vassili Gerassimovi tänav 8-55 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

6. Avalduse vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2020

7. Konkursi „Narva Ettevõtja 2020” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Konkursi „Narva Ettevõtja 2020” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

8. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

9. Narva Linnavalitsuse 31.10.2018 korralduse nr 937-k „Kalda tn 2 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine“ punkti 3.3. muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

10. "Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

11. Aiandusühistu VIŠNJA liikmete ühiskasutuses olevate katastriüksuste ostueesõigusega erastamine (Õuna tänav, Jõhvika tänav, Pirni tänav, Ploomi tänav, Mureli tänav, Puraviku tänav, Puraviku tn 2 Maasika tänav, Sinika tän

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühistu VIŠNJA liikmete
ühiskasutuses olevate katastriüksuste ostueesõigusega
erastamine (Õuna tänav, Jõhvika tänav, Pirni tänav,
Ploomi tänav, Mureli tänav, Puraviku tänav, Puraviku tn 2
Maasika tänav, Sinika tänav, Vaarika tänav, Võsa tänav,
Võsa-Sõstra kraav, Sõstra tänav, Mustika tänav, Muraka tänav,
Kirsi tänav, Seene tänav, Šampinjoni tänav, Kukeseene tänav,
Pilviku tänav, Oblika tänav, Riisika tänav,
Põhja-Kudruküla tee T3, Vee tee T1)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 8 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ööbiku tn 17 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

14. Ehitusloa andmine (Ancis Daumani tänav J1 // Ancis Daumani tänav L1 // Ancis Daumani tänav 2d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Juurdesõidutee ja parkla rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

15. Ehitusloa andmine (Ancis Daumani tänav 2 // Kangelaste prospekt L3 // Ancis Daumani tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kiirtoitlustus restorani püstitamiseks ja vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku, avalikult kasutatava juurdesõidutee ja parkla, kaubandusliku teabetulba, prügimaja rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

16. Kasutusloa andmine (Süsiaugu tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Süsiaugu tn 1 püstitatud eramule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

17. Kasutusloa andmine (Hele tn 38)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Hele tn 38

Otsus/tulemused:
Mitte vastu võtta
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

18. Kasutusloa andmine (Vesiroosi tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vesiroosi tn 29

Otsus/tulemused:
Mitte vastu võtta
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

19. Kasutusloa andmine (Pärna tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pärna tn 25 asuvale suvilale ja saunale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

20. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kangelaste prospekt L3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

21. Kasutusloa andmine (Rahu tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rahu tänav L4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

22. Kasutusloa andmine (Väike-Äkke)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

„Äkkeküla“ territooriumil Väike-Äkke kinnistul (katastri üksuse tunnus 51103:005:0004) rajatud pump track rada kasutusele võtmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

23. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse "Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

24. Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

25. Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord “ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

26. Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

27. Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

28. Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

29. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

30. Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

31. Narva Linnavalitsuse 17.03.2020.a korralduse nr 204-k „Hoolduse seadmine (hooldatav G. O.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

32. Hoolduse seadmine Y.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

33. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

34. Hoolduse seadmine A. S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

35. Hoolduse seadmine L.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

36. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

37. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

38. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

39. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Atlasnet)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

40. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

41. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

42. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

43. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020

45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2020