PrindiAbi

30.09.2020 - Korraline istung1. Volitamine (G. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2020 vastu võetud korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2020

2. Kasutusloa andmine (Paul Kerese tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paul Kerese tn 14 kinnistule (51101:006:0206), Narva linna, Ida-Viru maakonda Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühise õppe- ja majutushoone püstitamine ja selle piirneva territooriumi heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 624-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2020

3. Avaliku ürituse «Narva Fama Laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2020

4. Avaliku ürituse «Motokross Narva Top 200» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2020

5. Avaliku ürituse «Narva sügis vigursõit» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2020

6. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (O.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.09.2020 vastu võetud korraldus nr 628-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2020

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Kalkova kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Kalkova kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

9. Volitamine (alaealise D.Š. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

10. Volitamine (alaealise S.U. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

11. Narva Linnavalitsuse 20.02.2019.a. korralduse nr 100-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.P.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

12. Hoolduse seadmine V. V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

13. Hoolduse seadmine A. K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

14. Hoolduse seadmine E. P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

15. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

16. Hoolduse seadmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

17. Hoolduse seadmine K.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

18. Hoolduse seadmine J.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

19. Hämariku tn 1 ja Hämariku tn 3 kinnisasja liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

20. A. Daumani tn 13a katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

21. Kasutusloa andmine (Joala tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Joala tn 18 hoone "Narva Kunstiresidentuur"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

22. Kasutusloa andmine (Elektri tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Elektri tn 10 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

23. Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

A.Daumani tn 2 territooriumil „Neste“ automaattankla kompleksi kasutusele võtmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

24. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2021-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

25. Munitsipaaleluruumi A.Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

26. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine (A. K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

27. Kinnistu valitseja määramine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

28. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Young & Active)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

29. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

30. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

31. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

32. Sobitusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

33. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

34. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

35. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

36. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

37. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

38. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

39. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

40. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

41. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

42. Piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

43. Motokrossiraja tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020

45. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2020

46. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.09.2020