PrindiAbi

11.11.2020 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Kasutusloa andmine (Rahu tn 38c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rahu tn 38c maaüksusele rajatud piirdeaiaga ümbritsetud mänguväljaku ning kaks spordiväljaku kasutusele võtmine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.10.2020 vastu võetud korraldus nr 761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2020

2. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.11.2020 vastu võetud korraldus nr 762-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2020

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Kosmonaudi tänav 7-29 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Mõisa tänav 5-49 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

5. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

6. Volitamine (G. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

7. Hoolduse seadmine G.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

8. Hoolduse seadmine E.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

9. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

10. Hoolduse seadmine H.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

11. Hoolduse seadmine L.Ž.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

12. Laeva tn 29a maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

13. Varese tn 17 ja Varese tn 19 kinnisasja liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

14. A-A. Tiimanni tn 20a katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

15. Põhja-Kudruküla tee 20 (AÜ Višnja) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

16. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 140 // Vepsküla)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

17. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 141 // Venesilla)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 45 kinnistule ajutise päikeseenergia jaama rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haraka tn 10 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaluri tn 1 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 13 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

22. Ehitusloa andmine (A. Daumani tn 30 // A. Daumani tn 14 // Aleksander Puškini tänav J13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lemmikloomade varjupaiga hoone püstitamiseks ning ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike, piirdeaeda, kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

23. Ehitusloa andmine (Taime tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Eramu, kuuri ja garaaži lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

24. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Alajaama lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

25. Ehitusloa andmine (Fama 10/1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaubanduskeskuse hoone osa ümberehitamiseks kohviku OMA tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

26. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaubandushoone osa (ehitisregistri kood 118007225) katusele päikeseelektrijaama rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

27. Ehitusloa andmine (A-A. Tiimanni tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Teenindushoone osa (ehitisregistri kood 118007606) katusele päikeseelektrijaama rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

28. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 50b maaüksusel rajatud piirdeaiaga ümbritsetud mini jalgpalliväljak ning välijõusaali kasutusele võtmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

29. Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

30. Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine ASi Narva Soojusvõrk alltöövõtjatele

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

31. Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

32. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine“

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine“ Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

33. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2 Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

34. Huvikoolide õppetasu maksmisest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

35. Narva Linnavalitsuse 14.10.2020. a korralduse nr 710-k „Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

36. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

37. Narva Noorte Meremeeste Klubi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 794-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

38. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 795-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

39. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020

40. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2020