PrindiAbi

09.12.2020 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Töökorras 26.11.2020 vastu võetud korraldus nr 835-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2020

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 836-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2020

3. Volitamine (I. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 837-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2020

4. Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 838-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2020

5. Volitamine (L. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 839-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2020

6. Volitamine (P.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Volitamine (P.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 840-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2020

7. Volitamine (T. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 841-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2020

8. Volitamine (B.I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Volitamine (B.I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Otsus/tulemused:
Töökorras 01.12.2020 vastu võetud korraldus nr 842-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2020

9. Volitamine (I.E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Volitamine (I.E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Otsus/tulemused:
Töökorras 01.12.2020 vastu võetud korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2020

10. Kasutusloa andmine (Rahu tn 16f)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa

Rahu tn 16f maaüksusel rajatud piirdeaiaga ümbritsetud mängu- ja spordiväljaku kasutusele võtmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.12.2020 vastu võetud korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2020

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Kraavi tänav 12-28 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

12. Munitsipaaleluruumi aadressil 26. Juuli tänav 11-51 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

13. Lehe tn 46 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa

Lehe tn 46 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

14. Kaalika tn 6 ja Kaalika tn 8 katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

15. Väike-Äkke katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

16. Suur-Äkke katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

17. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a // Kadastiku tn 33b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva tootmishoone osa ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

18. Ehitusloa andmine (P.Kerese tn 36)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Laste mänguväljaku ja piirdeaia rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

19. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Jaotusalajaama püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

20. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tänav 17b // Suur-Aguli tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikkusele liigipääsetava parkla koos juurdesõiduteega rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

21. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ajutiste päikeseelektrijaamade ja selle teenindamiseks vajalikud rajatiste ning piirdeaia rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

22. Kasutusloa andmine ( Albert-August Tiimani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Albert-August Tiimani tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

23. Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 59d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Elektrijaama tee 59d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

24. Kasutusloa andmine (M.Maslovi tn 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Sotsiaaltöökeskuse „Turvakodu“ esimese korruse siseruumide rekonstrueerimine ühisköögiks - kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

25. Riigihanke "Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Linnavolikogu otsuse eelnõu esitaval Linnavalitsuse ameti või osakonna juhil kooskõlastatult linnasekretäriga esitada eelnõu läbivaatamiseks ja arvamuse saatmiseks vastava(te)sse Linnavolikogu komisjoni (komisjonidesse).
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

26. Raieloa väljastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

27. Linnavara kasutusse andmine Riigimetsa Majandamise Keskuse infokeskuse loomiseks (Peetri pl 3-32)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

28. Kinnistute valitseja määramine ja kinnistute bilanssi võtmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

29. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

30. Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

31. Volitamine (N. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

32. Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

33. Volitamine (V. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

34. Narva Linnavalitsuse 15.06.2016.a korralduse nr 694-k „Hoolduse seadmine (hooldatav O.K.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

35. Narva Linnavalitsuse 10.06.2020.a korralduse nr 385-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.T.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

36. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

37. Hoolduse seadmine Z.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

38. Hoolduse seadmine N.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

39. Hoolduse seadmine V.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

40. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

41. Hoolduse seadmine I.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

42. Hoolduse seadmine N.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

43. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

44. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

45. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

46. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 kinnitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust ja kaasettekandjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

47. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

48. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2021. aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

49. Konkursi “Narva Ettevõtja 2020” võitjate tunnustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Konkursi “Narva Ettevõtja 2020” võitjate tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2020

50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

51. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020

52. Saare tn 17 ja Tamme tn 16 kinnisasjade piiri muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2020