PrindiAbi

20.01.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Taotluste hindamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 08.01.2021 vastu võetud korraldus nr 15-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2021

2. Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.01.2021 vastu võetud korraldus nr 16-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2021

3. Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.01.2021 vastu võetud korraldus nr 17-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2021

4. Üüritasust ajutine vabastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.01.2021 vastu võetud korraldus nr 18-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2021

5. Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.01.2021 vastu võetud korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2021

6. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 15.01.2021 vastu võetud korraldus nr 20-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.01.2021

7. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 15.01.2021 vastu võetud korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.01.2021

8. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
(Risti kinnistu)

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.01.2021 vastu võetud korraldus nr 22-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2021

9. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.01.2021 vastu võetud korraldus nr 23-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2021

10. Kalamarja tn 22a maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalamarja tn 22a maaüksuse erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 91, Elektrijaama tee 29, Elektrijaama tee 97, Elektrijaama tee 91c, Kadastiku, Soldino tee L3, Soldino tee 11, Soldino tee 2, Soldino tee L2 kinnistutele sideehitise

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

12. Ehitusloa andmine (4.Roheline tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaubanduskeskuse esimese korruse ümberehitamiseks ning laiendamiseks restorani tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

13. Kasutusloa andmine (Ööbiku tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ööbiku tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

14. Kasutusloa andmine (Kuuse tn 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kuuse tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

15. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

16. Narva Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 1532-k „Munitsipaalomandis olevate ühiselamute võõrandamisele mittekuuluvateks tunnistamine” muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

17. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

18. Kinnistu mõttelise osa valitseja määramine ja kinnistu mõttelise osa võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi (Narva linn, A.Puškini tn 26)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

19. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 3b ja Hariduse tänav L5 koormamine reaalservituutidega kinnisasja Kangelaste pr 3a kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

20. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

21. Hoolduse seadmine M.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

22. Hoolduse seadmine G.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

23. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

24. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

25. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

26. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kaseke lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

27. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

28. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

29. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

30. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

31. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

32. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Sergei GorlatšOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

33. Volitamine (G. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

34. Toetuse eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021

35. Ehitusloa andmine (Peetri plats 5 // Malmi tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Administratiivhoonete elektripaigaldiste ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2021