PrindiAbi

15.09.2021 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav, Vestervalli tänav L2, Tuleviku tn 9, 6, 6a, 10a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tuleviku tänav, Vestervalli tänav L2, Tuleviku tn 9, 6, 6a, 10a

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.09.2021 vastu võetud korraldus nr 695-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2021

2. Volitamine (V. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 06.09.2021 vastu võetud korraldus nr 696-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2021

3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.09.2021 vastu võetud korraldus nr 697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2021

4. Volitamine (V. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.09.2021 vastu võetud korraldus nr 698-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2021

5. Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.09.2021 vastu võetud korraldus nr 699-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2021

6. Projekti „Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Projekti „Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP“ omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

7. Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluste lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

8. Osja tn 23 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Osja tn 23 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

9. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Mängu- ja spordiväljakute rajamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

10. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (vee- ja kanalisatsioonitorustikud, maaküte) püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

11. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva kaubandushoone tehnosüsteemide muutmiseks hoone katusele päikesepaneelide paigaldamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

12. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse tn 10 // Hariduse jalgtee)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Eesti Gümnaasiumi hooneosa ehitisregistri koodiga 118010011 lammutamiseks ning ümberehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

13. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ancis Daumani tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

14. Kasutusloa andmine (Laastu tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Laastu tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

15. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 2-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

16. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tiigi tänav L1, L3, L4, T6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamaiandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

17. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Õhu tänav T1, T2, Rakvere tänav J4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamaiandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

18. Narva linna omandis oleva kinnistu Soldino tee L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

19. Avaliku ürituse „Narva Prisma Sügislaat“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

20. Avaliku ürituse „Narva Maxima laat“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

21. Avaliku ürituse „Narva Kreenholmi Jooks 2021“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

22. Volitamine (T. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

23. Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

24. Volitamine (S. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

25. Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

26. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

27. Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 959-k „Hoolduse seadmine (hooldatav T.P.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

28. Narva Linnavalitsuse 12.05.2021.a korralduse nr 366-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.Š.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

29. Hoolduse seadmine R.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

30. Hoolduse seadmine N.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

31. Hoolduse seadmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

32. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

33. Hoolduse seadmine O.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

34. Hoolduse seadmine V.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

35. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

36. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

37. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklub Boxing-Energia)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

38. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

39. Piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021

41. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2021