PrindiAbi

29.09.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Narva linna 2021.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 20.09.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2021

2. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2021 vastu võetud korraldus nr 734-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

3. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2021 vastu võetud korraldus nr 735-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

4. Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2021 vastu võetud korraldus nr 736-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

5. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

6. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav lõigus Tallinna maantee – Paul Kerese tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava tänava ümberehitamiseks (1 etapp)

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud korraldus nr 737-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

7. Loa andmine ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2021

8. Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lasteaia Cipollino territooriumil rajatud mängu- ja spordiväljakud

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud korraldus nr 738-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2021

9. Tee ehitusloa andmine (Joaorg, Joaoru saar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kahe silla lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.09.2021 vastu võetud korraldus nr 739-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2021

10. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 24.09.2021 vastu võetud korraldus nr 740-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2021

11. Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Keskraamatukogus (ehitisregistri kood 118007036) esimesel korrusel rekonstrueeritud ventilatsioonisüsteem

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.09.2021 vastu võetud korraldus nr 741-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2021

12. Teenetemärkide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 27.09.2021 vastu võetud korraldus nr 742-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2021

13. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

14. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

15. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

16. Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k "Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k
"Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k

Linnavalitsuse liige Jelena Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

17. Kuke tn 10 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kuke tn 10 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

18. Metsa tn 16 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Metsa tn 16 maa ostueesõigusega erastamise
eeltoimingute lõpetamine ja lagunenud
ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

19. Suur-Aguli tn 8b maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suur-Aguli tn 8b maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

20. Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduste nr 1284-k, nr 1285-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduste nr 1284-k,
nr 1285-k muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (I. Grafovi tn 24 avaliku parkimisplatsi ja Kiriku tn 9 juurdepääsutee rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 27, Nahavabriku tänav L2, Elektrijaama tee 31, Kadastiku, Elektrijaama tee L5, Elektrijaama tee 23, Elektrijaama tee 59 krundile sideehitise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Juhkentali tn 6 abihoone rekonstrueerimine ja laiendamine garaažihoone tarbeks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

24. Ehitusloa andmine (Raekoja plats)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Soojustorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

25. Ehitusloa andmine (Pikse tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (piirdeaed, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud) püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

26. Kasutusloa andmine (Tapamaja tänav 8, Narva linn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tapamaja tn 8 püstitatud üksikelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

27. Kasutusloa andmine (Majaka tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Majaka tn 7 asuvale suvilale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

28. Kasutusloa andmine (Malmi tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Malmi tn 5a büroohoones paigaldatud jahutussüsteem

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

29. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

30. Kreenholmi tn 38b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kreenholmi tn 38 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

31. Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

32. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

33. Munitsipaalkorteri aadressil Kangelaste pr 36-45 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

34. Munitsipaalkorteri Kangelaste pr 51-39 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

35. Munitsipaaleluruumi Rakvere tänav 30A-18 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

36. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-37 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

37. Munitsipaaleluruumi Hariduse tänav 28-79 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

38. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 30-14 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

39. Munitsipaaleluruumi Suur tänav 17-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

40. Avaliku ürituse „Megativoli atraktsioonid“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

41. Avaliku ürituse „VeloNarva Sünnipäev“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

42. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

43. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

44. Volitamine (M. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

45. Hoolduse seadmine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

46. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

47. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

48. Linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

49. Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

50. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

51. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

52. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

53. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

54. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

55. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

56. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Spin)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

57. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

58. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

59. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.09.2021

61. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022