PrindiAbi

13.10.2021 - Korraline istung1. Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
04.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 791-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2021

2. Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
04.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 792-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2021

3. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
05.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 793-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2021

4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
06.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 794-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.10.2021

5. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tehisjääväljaku ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
07.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 795-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2021

6. Avaliku ürituse „Perepäev“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
07.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2021

7. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a
korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4
ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

9. Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 799-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

10. Aiandusühistu JUGLA-1 üldmaa ostueesõigusega erastamine (Kurgi tänav, Sibula tänav L1, Sibula tänav L2, Sibula kraav, Kurgi kraav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 800-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

11. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tule tn 50)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

12. Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (5. Paemurru tn 25, Kreenholmi tn 21a, Kulgusadama tee 4, Kulgusadama tee 9a, Parve tn 9, Nuka, Jalgratta tee 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 25, 25c, 27, 29, 32, 32a, L4, L5, Hariduse 18a, 18b, L3, L4 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 3 krundil asuva Paju Kooli hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 18a krundil asuva koolieelse lasteasutuse hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

16. Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoone fassaadide ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

17. Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tuleviku tänava kinnistule veetorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

18. Kasutusloa andmine (Näkineiu tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Näkineiu tn 7 asuvale suvilale ja garaažile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

19. Kasutusloa andmine (Oja tn 37)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Oja tn 37 püstitatud aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

20. Kasutusloa andmine (Fama tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Fama tn 10 asuva kaubandushoone katusele rajatud päikeseelektrijaam

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

21. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 41 asuva kaubandushoone katusele rajatud päikeseelektrijaam

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

22. Kasutusloa andmine (Karja tn 6c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Karja tn 6c kinnistul rekonstrueeritud Narko- ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

23. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 50)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 50 kaubandushoones (ehr kood 120552310) siseruumide ümberplaneerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

24. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

25. Linnavara tasuta kasutusse andmise lepingu osaline lõpetamine ja SA Narva Sadam sõlmitud äriruumide üürilepingu ülevõtmine (Jõe tn 3, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

26. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

27. Ilutulestiku korraldamine (16.10.2021 OÜ Triplex Eesti)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

28. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

29. Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

30. Narva Linnavalitsuse 07.07.2021.a korralduse nr 541-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

31. Hoolduse seadmine M.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

32. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

33. Hoolduse seadmine V.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

34. Hoolduse seadmine V.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

35. Hoolduse seadmine G.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

36. Hoolduse seadmine J.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

37. Hoolduse seadmine T.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

38. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

39. Hoolduse seadmine V.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

40. Festivali „Läänemere maletähed“ korraldamine ja festivali juhendi kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

41. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

42. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

43. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

44. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

45. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

46. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

47. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse veteranide liit "Bastion")

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

48. Protokolliline otsus

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Nõustuda esitatud ettepanekuga - volitada SA Narva Linnaelamu juhatuse liiget Oleg Shcheglovi esindama Narva linna, kui korteriühistu liikme, huve koos kõigi õigustega, mis on seaduses ette nähtud.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021

49. Protokolliline otsus

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Koostöölepingu nr 21/7.1-5/166 täitmine
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2021