PrindiAbi

27.10.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Volitamine (B. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.10.2021 vastu võetud korraldus nr 838-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2021

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.10.2021 vastu võetud korraldus nr 839-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2021

3. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

4. Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

5. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (2. Jõesuu tn 37, Kadastiku tn 1, Lääne tn 9, Puuvilla haljasala, Rakvere tn 64a, Vihma tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

6. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tehase tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

7. Kanepi tn 2 ja Kanepi tn 2a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

8. Kalle tn 2 ja Kalle tn 2a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

9. Narva Linnavalitsuse 19.08.2020. a korralduse nr 529-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 3 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 34 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse tn 32 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

13. Tee ehitusloa andmine (Tuleviku tänav // Paul Kerese väljak // Vestervalli tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava tänava ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

14. Tee ehitusloa andmine (Spordi tänav // M. Maslovi tn 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava sõidutee ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

15. Ehitusloa andmine (Rahu tn 36)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva hoone ehitisregistri koodiga 118005962 lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

16. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 15c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva hoone osa ümberehitamiseks eriarstiabi kabineti tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

17. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuvas laohoones siseruumide ümberplaneerimiseks ning automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

18. Ehitusloa andmine (Albert-Augusti Tiimani tn 1c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Albert-Augusti Tiimani tn 1c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

19. Kasutusloa andmine (Aleksei Juhhanovi tn 20 // Rakvere tn 35)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aleksei Juhhanovi tn 20 // Rakvere tn 35

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

20. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paigaldatud lisa lükanduks Lidl kaubandushoone väliparkla poosele küljele hoone klaasitud nurka.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

21. Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Rahu tänav 6-30 ja Aleksander Puškini tänav 26-145 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

22. Munitsipaalkorteri aadressil Kangelaste pr 51-39 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

23. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

24. Ostja kinnitamine 05.10.2021 toimunud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste põhjal (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

25. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kulgusadama tee L2, L3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

26. Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

27. M. Chagalli mälestuskivi tasuta üleandmine Narva linnale

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

28. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

29. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

30. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

31. Volitamine (alaealise L.I. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

32. Volitamine (alaealise D.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

33. Volitamine (alaealise K.L. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

34. Volitamine (alaealise N.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

35. Volitamine (alaealise A.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

36. Volitamine (alaealise D.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

37. Volitamine (alaealise A.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

38. Hoolduse seadmine T.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

39. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

40. Hoolduse seadmine S.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

41. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

42. Hoolduse seadmine G.Ž.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

43. Hoolduse seadmine M.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

44. Hoolduse seadmine L.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

45. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

46. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

47. Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 13
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

48. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

49. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

50. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

51. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

52. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

53. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

54. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

55. Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

57. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021

58. Koolide töökorraldusest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2021

59. Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2021

60. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2021