PrindiAbi

24.11.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.11.2021 vastu võetud korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2021

2. Volitamine (S. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.11.2021 vastu võetud korraldus nr 944-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.11.2021

3. Volitamine (V. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.11.2021 vastu võetud korraldus nr 945-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.11.2021

4. Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.11.2021 vastu võetud korraldus nr 946-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.11.2021

5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamine Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tänava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on täpsustatud ehitise kasutamise otstarbe, arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete osas)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

6. Mesilase tn 1b, Mesilase tn 3a ja Mesilase tn 5a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn L7, T7, Kadastiku tn L7, L6, T1, T2, T6, 31b, Nahavabriku tn L2, Elektrijaama tee 23, 29, 57c, 57d, 59, L5, Kadastiku krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Tehase tänav L7, Kadastiku tänav L7, Kadastiku tänav L6, Nahavabriku tänav L2, Kadastiku tn 31b, Kadastiku tänav T6, Elektrijaama tee 59, Kadastiku tänav T1, Kadastiku tänav T2, Elektrijaama tee 29, Elektrijaama tee 57c, Elektrijaama tee 57d, Tehase tänav T7, Elektrijaama tee L5, Elektrijaama tee 23, Kadastiku krundile elektripaigaldise rajamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

8. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 81)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Surugaasi tankla kompleksi ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

9. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 30, Ancis Daumani tn 14, Aleksander Puškini tn J13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ancis Daumani tn 30, Ancis Daumani tn 14, Aleksander Puškini tn J13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

10. Kasutusloa andmine (Murdlaine tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Murdlaine tn 14 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

11. Kasutusloa andmine (Rõõmu tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rõõmu tn 18 püstitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

12. Kasutusloa andmine (Aku tn 26)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aku tn 26 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

13. Kasutusloa andmine (Pikk tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pikk tn 15 püstitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

14. Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 25b ja 27)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnistutele Kadastiku tn 25b (katastriüksuse tunnus 51106:001:0210) ja Kadastiku tn 27 (katastriüksuse tunnus 51106:001:0212) on paigaldatud 23 päikeseenergia elektrijaama, millised moodustavad ühe päikeseelektrijaamapargi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

15. 27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn 14, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn. 14, Narva)“ .

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori Jelena Skulatšovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

16. Narva linna omandis oleva kinnisasja A. Puškini tänav 29 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

17. Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine (Narva Vesi AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

18. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

19. Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

20. Avaliku ürituse „Rahvuslik koerte näitus“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

21. Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

23. Narva linna Sotsiaalabiameti 24.10.2002.a korralduse nr 03/2050 "Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

24. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

25. Hoolduse seadmine J.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

26. Hoolduse seadmine J.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

27. Hoolduse seadmine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

28. Hoolduse seadmine A.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

29. Hoolduse seadmine R.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

30. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

31. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

32. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ Marliin Spordiklubi)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

33. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

34. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu Kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu Kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

35. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a otsusega nr 28 kehtestatud Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on täpsustatud kuni 10% hoonestusala suuruse ning arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste osas)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

36. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine Narva Linnavolikogu 21.06.2012. a otsusega nr 83 kehtestatud Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu ning Narva Linnavalitsuse 29.11.2017. a korraldusega nr 1179-k kehtestatud Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu alusel, mida tuleb täpsustada arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete osas)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021

37. Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korralduse nr 748-k peale esitatud vaide läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.11.2021