PrindiAbi

08.12.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi kontserdi hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Töökorras 26.11.2021 vastu võetud korraldus nr 979-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2021

2. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Töökorras 29.11.2021 vastu võetud määrus nr 14
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2021

3. Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2021

4. „Vana-Narva uus elu” projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

„Vana-Narva uus elu” projekti omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.12.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Vana-Narva uus elu“ projekti omafinantseeringu kinnitamise kohta vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2021

5. Volitamine (M. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 02.12.2021 vastu võetud korraldus nr 980-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2021

6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel)

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.12.2021 vastu võetud korraldus nr 981-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2021

7. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Protokolline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord” vastu võtmist vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saijat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

8. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

9. Konkursi „Narva Ettevõtja 2021” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Konkursi „Narva Ettevõtja 2021” väljakuulutamine,
Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

10. Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluste lõpetamist vastavalt volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

11. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

12. Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse nr 1396-k "aü Ptšela, Herilase tn 22 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 alapunkti 1.5 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse
nr 1396-k "aü Ptšela, Herilase tn 22 maa riigi
omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil" punkti 1 alapunkti 1.5 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

13. Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

14. Ehitusloa andmine ( 5. Paemurru tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

15. Kasutusloa andmine (Lahe tn 124)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lahe tn 124

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

16. Kasutusloa andmine (3. Paemurru tänav 24, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

17. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 38)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kangelaste prospekt 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

18. Kasutusloa andmine (Kulgusadama tee L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kulgusadama tee L3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

19. Kasutusloa andmine (P.Kerese tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva 6. Kooli territooriumil koolihoovi kompleksi kasutusele võtmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

20. Kasutusloa andmine (Rakvere tn 22c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rakvere tn 22c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

21. Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

23. Narva Linnavalitsuse 14.04.2021.a korralduse nr 271-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.M.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

24. Narva Linnavalitsuse 14.04.2021.a korralduse nr 275-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.B.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

25. Hoolduse seadmine P.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

26. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

27. Hoolduse seadmine P.Y.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

28. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

29. Hoolduse seadmine I.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

30. Kinnistu asukohaga Viru tn 9a, Narva, omandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Kinnistu asukohaga Viru tn 9a, Narva, omandamine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

31. Pärandvara võõrandamine teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

32. Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi tänav 8-9 ja Aleksander Puškini tänav 26-134 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

33. Munitsipaalkorteri Energia tänav 1-18 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

34. Munitsipaalkorteri Kreenholmi tänav 10-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

35. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tn 9-13 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

36. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

37. Munitsipaalkorteri V. Gerassimovi tänav 9-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

38. Raieloa väljastamine (Elero AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

39. Avaliku ürituse „Neptunas Eesti Ööjooks – Narva Talv 2021“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

40. Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

41. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

43. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei Solodov

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021

45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnaarhiivile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei Solodov

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnaarhiivile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2021