PrindiAbi

05.01.2022 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Kasutusloa andmine (Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1058-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2021

2. Avaliku ürituse „Uusaasta 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1059-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2021

3. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1060-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2021

4. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1061-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2021

5. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1062-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2021

6. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1063-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2021

7. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

8. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

9. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

10. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

11. Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

12. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

13. Jugla tee L1 maaüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

14. Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korralduse nr 986-k "Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 ja punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korralduse nr 986-k "Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 ja punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

16. Ehitusloa andmine (Karja tn 3 // Hariduse tänav L3 // Karja tänav L1 // Kraavi tänav // Vaeselapse tänav // Vestervalli tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sademeveekanalisatsiooni torustike rajamiseks ning Narva linna vanalinna osa tänavate ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

17. Ehitusloa andmine (Linda tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Alajaama ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

18. Ehitusloa andmine (Fama tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva hoone fassaadide ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

19. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 66)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

20. Kasutusloa andmine (Tuleviku tn 9 // Tuleviku tn // Vestervalli tn L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tuleviku tn 9 // Tuleviku tn // Vestervalli tn L2
kinnistuväline sademeveetorustik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

21. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt, Rahu tn32a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kangelaste prospekt 36 // 38 // 40 // 42 // 34b // 40b // Rahu tn 32a // Kangelaste prospekt J1 // Kangelaste prospekt L4 // Kangelaste prospekt T1, sademevee- ja drenaažitorustik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

22. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

23. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

24. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

25. Hoolduse seadmine G.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

26. Hoolduse seadmine R.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

27. 2022. a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

2022. a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

28. Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

29. Tee ehitusloa andmine (Kreenholmi viadukt)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rahu tänav L1 // Raudtee 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam // Parve tänav L3 // Parve tn 32 // Kadastiku tn L2 ja Kreenholmi tänav L4 // Raudtee 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam // Kreenholmi tänav L3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

30. Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduse nr 1293-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduse nr 1293-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

31. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.I.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 16 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

33. Narva Linnavalitsuse seisukoht kodanike kollektiivse algatuse Narva vanalinna osa taastamise kohta

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu edastas 07.12.2021 Narva Linnavalitsusele kodanike poolt tehtud algatuse „Тoetan Narva vanalinna osalist taastamist“. Algatuse sisuks on ettepanek osaliselt taastada 1944. a hävitatud Narva vanalinna ajalooline ilme. Kuivõrd ettepanekus sisalduvate küsimuste üle otsustamine kuulub linnavolikogu pädevusse, edastab Narva Linnavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 algatuse volikogule lahendamiseks koos lisatud linnavalitsuse seisukohaga.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 esitada volikogule lahendamiseks kodanike kollektiivne algatus „Toetan Narva vanalinna osalist taastamist“ koos sellele lisatud linnavalitsuse seisukohaga.
2. Volitada Narva linnapead Katri Raiki küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2022