PrindiAbi

19.01.2022 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.01.2022 vastu võetud korraldus nr 27-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2022

2. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.01.2022 vastu võetud korraldus nr 28-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2022

3. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Töökorras 13.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2022

4. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2022

5. Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ korraldamiseks loa andmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ eelnõu.

2.Volitada linnasekretär Üllar Kaljustet antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2022

6. Toetuse eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2022

7. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

8. Narva Linnavalitsuse 14.11.2018 korralduse nr 981-k „Riigihanke “Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.01.2022

9. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.01.2022

10. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.01.2022

11. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

12. Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine ASi Narva Soojusvõrk alltöövõtjatele

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

13. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

14. Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

15. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

16. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine Kalda tn 2 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

17. Ehitusloa andmine (Rööpa tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila ehitisregistri koodiga 120299976 lammutamiseks ning uue suvila ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

18. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse jalgtee // Kraavi tänav // Kraavi tn 2 // Karja tn 3 // Vestervalli tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Olemasoleva Narva Eesti Gümnaasiumi vana korpuse hoone (ehitisregistri kood 118010011) üle 33% laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

19. Ehitusloa andmine (A.Daumani tn 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Koerte jalutusväljaku ja piirdeaeda rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

20. Ehitusloa andmine (Hele tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja ehitisregistri koodiga 118005338 lammutamiseks ning uue suvila ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

21. Kasutusloa andmisest keeldumine (Vaivara tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vaivara tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

22. Ehitusloa andmine ( A.Puškini tn 33a )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A.Puškini tn 33a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

23. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 18a // P. Kerese tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kreenholmi tn 18a // P. Kerese tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

24. Ehitusloa andmine ( Lavretsovi tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lavretsovi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

25. Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1 // Kosmonaudi tänav // Linda tänav L1 // Malmi tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aleksander Puškini tänav L1 // Kosmonaudi tänav // Linda tänav L1 // Malmi tänav L2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

26. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

27. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

28. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

29. Volitamine (S. A. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

30. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

31. Hoolduse seadmine E.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

32. Hoolduse seadmine B.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022

33. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2022