PrindiAbi

16.02.2022 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist Narva Linnakantseleile

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.02.2022 vastu võetud korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2022

2. Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Töökorras 07.02.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine ” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2022

3. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.02.2022 vastu võetud korraldus nr 103-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2022

4. Volitamine (L. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 09.02.2022 vastu võetud korraldus nr 104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2022

5. Narva linna esindaja määramine Ida-Viru linnapiirkondade taaselustamise strateegia koostamise töörühma

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Töökorras 09.02.2022 vastu võetud korraldus nr 105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2022

6. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 30

Otsus/tulemused:
11.02.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2022

7. Natalja Šibalova tähtajatu üleviimine teisele ametikohale

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
11.02.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2022

8. Jelena Skulatšova vabastamine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ametikohalt ja tähtajatu üleviimine teisele ametikohale

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Jelena Skulatšova vabastamine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ametikohalt ja tähtajatu üleviimine teisele ametikohale

Otsus/tulemused:
11.02.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2022

9. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

10. Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

12. Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

13. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

14. Kohanime määramine (Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

15. Maaüksustele koha-aadresside määramine (Sügise tn 2, Sügise tn 4, Sügise tn 6, Sügise tn 8, Suve tn 1, Suve tn 2, Suve tn 3, Suve tn 4, Suve tn 5, Suve tn 6, Suve tn 7, Suve tn 8, Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

16. Rakvere tn 12a ja Rakvere tn 12b katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

17. Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ning
Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 4 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 31 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

21. Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Hariduse tn 3, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

22. Kinnistu asukohaga Narva, A. Puškini tn 64 võõrandamislepingust tuleneva trahvi määramine ja lepingu muutmine (Osaühing Aleana Kinnisvara)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

23. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

24. Sundvalduse seadmine kinnistule Õhu tn 3 Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sundvalduse seadmine
kinnistule Õhu tn 3
Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

25. Narva Linnavalitsuse 24.07.2013 korralduse nr 691-k „Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 16-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

26. Narva Linnavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 488-k „Munitsipaaleluruumi Joala tn 11-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

27. Munitsipaalkorteri Vaivara tn 3-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

28. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 10-16, Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

29. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tn 28a-17 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

30. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

31. Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

32. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

33. Narvas Karja tn 6d asuva linnavara kasutamise eest ajutiselt üüritasust vabastamine (Mittetulundusühing Motorcycle Club MAGNUM MC)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

34. Avaliku ürituse „Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik rivistus“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

35. Avaliku ürituse „Narva Dog Show“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

36. Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

37. Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

38. Narva Linnavalitsuse 10.11.2021.a korralduse nr 925-k „Hoolduse seadmine (hooldatav K. V.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

39. Hoolduse seadmine V.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

40. Hoolduse seadmine J.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

41. Hoolduse seadmine I.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

42. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

43. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

44. Hoolduse seadmine M.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

45. Narva Linnavalitsuse 25.01.2017. a määruse nr 5 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

46. Narva Linnavalitsuse 29.10.2003. a korralduse nr 812-k „Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektide toetuste eraldamise komisjoni töö reglemendi kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2022

47. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2022. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2022

48. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

49. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

50. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

51. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

52. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

53. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

54. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

55. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

56. Narva Keeltelütseumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

57. Narva Muusikakooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

58. Narva Linnavalitsuse 04.03.2020. a korralduse nr 169-k „Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

61. Teenetemärkide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022

62. Narva Linnavolikogu „Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu muutmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada muudatused Narva Linnavolikogu „Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine“ eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.02.2022