PrindiAbi

30.03.2022 - Korraline istung


E-istung


1. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.03.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonna juhatajat Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

2. Volitamine (L. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.03.2022 vastu võetud korraldus nr 235-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2022

3. Tänava- ja turukaubanduse piirkondade, piirkonniti lubatud kaupade ja/või teenuste loetelu ja tänavakaubanduse müügipileti hinnakirja kehtestamine ning müügipileti taotluse vormi kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Tänava- ja turukaubanduse piirkondade, piirkonniti lubatud kaupade ja/või teenuste loetelu ja tänavakaubanduse müügipileti hinnakirja kehtestamine ning müügipileti taotluse vormi kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

4. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

5. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

6. Koha-aadressi määramine ja maa sihtotstarbe muutmine (Tiigi tn 5h)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

7. Valguse tn 31, 32 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja ehitiste kõrvaldamiseks tähtaja määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Valguse tn 31, 32 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine ja
ehitiste kõrvaldamiseks tähtaja määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 1 ja Juhkentali tn L2 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

10. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22e)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kahe tenniseväljaku ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

11. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Puurkaevu rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

12. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Töökoja ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

13. Kasutusloa andmine (Paadi tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paadi tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

14. Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ muutm

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ muutmine“

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

15. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 198-k „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

16. Raieloa väljastamine (Kivipartner OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

17. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

18. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

19. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

20. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

21. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Narva Spordiklubi Galla)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

22. Piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

23. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

21.03.2022. a esitas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, registrikood 70007742, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile taotluse, milles palub vabastust teede ja tänavate sulgemise maksust linnatänavate Kreenholmi tn 60, Kreenholmi tn 64, Mängu tänav L2, Kreenholmi tänav L7 sulgemisel avaliku ürituse Narva Suvelaat läbiviimiseks 7. mail ajavahemikul kell 6.00-17.00. Traditsioonilist üritust korraldatakse koostöös Narva linnaga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

24. Hoolduse seadmine R.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

25. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

26. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

27. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori teenistusest vabastamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Vabastada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor teenistusest 01.04.2022

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

28. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022

29. Avaliku konkursi „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmine“ luhtunuks tunnistamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Narva Linnavalitsuse 10.01.2022 korraldusega nr 28-k väljakuulutatud avalik konkurss Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2022