PrindiAbi

13.04.2022 - Korraline istung1. Hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" tulemuste kinnitamine ja ametlike teadete avaldamise koha määramine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Töökorras 04.04.2022 vastu võetud korraldus nr 261-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2022

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Anda alates 04.04.2022 puuduva Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesanded Natalja Smelovale

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.04.2022 vastu võetud korraldus nr 262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2022

3. Narva avalikel bussiliinidel sõidupiletihindade kehtestamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2022

4. Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2022

5. Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmise otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalova’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2022

6. Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine“ vastu võtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamis-ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2022

7. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 09.06.2005.a määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine“

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2022

8. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistul maa-ala osa üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud korraldus nr 263-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2022

9. Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Töökorras 08.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2022

10. Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Töökorras 08.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2022

11. Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 13
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2022

12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.04.2022 vastu võetud korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2022

13. Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
Külalised: AS Transservis-N juhatuse liige Andrei Fischer

Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

14. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

15. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a määruse nr 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 5
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

16. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

17. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 20-24 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

18. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

19. Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 7-2 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

20. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Sepa tn 3 - 40)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

21. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

22. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

23. 1.Jõe tn 17 paadislip keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

24. Sundvalduse seadmine kinnistule Rüütli tn 6 osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sundvalduse seadmine
kinnistule Rüütli tn 6
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

25. Raudsilla tn 1 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

26. P. Kerese tn 26a maa sihtotstarbe ja teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

27. Lehe tn 26 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lehe tn 26 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

28. Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse nr 2812-k punkti 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine ja ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse nr 2812-k
punkti 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine
ja ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 119 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2022

30. Ehitusloa andmine (Sibula tn 26)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Hooajalise elamu (suvila) ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

31. Ehitusloa andmine (1.Jõe tn 46)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Eramu (ehitisregistri kood 118007214) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

32. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a // 33b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tootmishoone laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

33. Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Äkkeküla tee 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

34. Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine kaupluseks ümberehitatud A.-A. Tiimanni tn 1c hooneosale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

35. Volitamine (S. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

36. Volitamine (S. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

37. Volitamine (E. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

38. Volitamine (P. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

39. Volitamine (G. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

40. Hoolduse seadmine M.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

41. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

42. Hoolduse seadmine O.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

43. Hoolduse seadmine Z.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

44. Koolieelse lasteasutuse töötaja lõunasöögi hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

45. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

46. Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

47. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

48. Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirja muutmisest ja asutaja ootuste kinnitamisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Nõustuda sihtasutuse põhikirja muudatustega ning toetada asutaja ootuste projekti.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2022