PrindiAbi

25.05.2022 - Korraline istung1. EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Töökorras 12.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut EL LIFE programmist rahastatavas projektis „Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia“ (LIFE LATESTadapt) osalemiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2022

2. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatat direktori ülesannetes Natalja Smelova’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2022

3. Muudatustaotlus Narva linna 2022. aasta lisaeelarvele (I muutmine)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 18.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult muudatuste vastuvõtmist Narva linna 2022. aasta lisaeelarvele (I muutmine).

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2022

4. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 18.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2022

5. Volitamine (S K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 20.05.2022 vastu võetud korraldus nr 375-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2022

6. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

7. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

8. Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

9. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

10. Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

11. Narva Linna Sotsiaalabiameti 19.04.2022 käskkirja nr 1.8/3797 peale esitatud vaide läbivaatamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Narva Linna Sotsiaalabiameti 19.04.2022 käskkirja nr 1.8/3797
„Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna spetsialisti
(asenduskoht (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine))
vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi luhtumine“
peale esitatud vaide läbivaatamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

12. Volitamine (alaealise E.L. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

13. Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

14. Hoolduse seadmine V.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

15. Hoolduse seadmine I.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

16. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

17. Hoolduse seadmine N.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

18. Hoolduse seadmine A.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

19. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

20. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

21. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

22. Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine (Rõõmu-Unistuse kraav V1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine
(Rõõmu-Unistuse kraav V1)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

23. Kaalika tn 12a maaüksusele sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

24. Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

25. Suur tn 12 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suur tn 12 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

26. A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

27. Projekti „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Projekti eesmärgiks on võimaluste loomine jalgpalli mängimiseks sisetingimustes kunstmurul ja täismõõtmetes väljakul. Selle tarbeks on kavas ehitada Narva linna multifunktsionaalne kunstmurukattega aastaringselt kasutatav täismõõtmetes jalgpalli sisehall, kus saab viia läbi organiseeritud jalgpalli treeninguid, noorte liiga võistlusi, õppetööd ning luua uusi võimalusi spordiga tegelemiseks aastaringselt. Lisaks ehitatakse kogu jalgpallihalli funktsiooni teenindav infrastruktuur ning eraldiseisev laohoone halli suviseks ladustamiseks.

Programmi toetus moodustab kuni 1 500 000 eurot. Narva linna omafinantseering peab katma kõik muud projekti projekteerimis- ja ehituskulud. Pneumohalli eeldatav projekteerimis- ja ehitusmaksumus on ligikaudu 4 636 236,86 eurot (hind kujunes Viljandi pneumohalli ehitust ja ehitusmaksumuse indeksit arvestades). Täpsema maksumuse peab välja selgitama ehitise projekteerimis- ja ehitushange, arvestades ehitustööde hinnaindeksi kasvu ning kogu maailmas valitsevat olukorda. Projekti elluviimine on planeeritud aastatele 2022-2023. Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseering, anda nõusolek taotluse esitamiseks ja määrata projekti teostaja.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõuele.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2022

28. Omandatud korteriomandi bilanssi võtmine (Narva linn, A. Daumani tn 18-77)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

29. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A.Daumani tn 18-77 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

30. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

31. Munitsipaalkorteri Albert-August Tiimanni tn 2-108 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

32. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

33. Avaliku ürituse „Vägilase jooks Narva 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

34. Avaliku ürituse „Narva Päevad“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

35. Avaliku ürituse „Eesti Saunakultuuri Päevad“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

36. Avaliku ürituse „Narva Maitsed“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022

37. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 3 // 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva laohoone laiendamiseks büroohoone tarbeks ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2022