PrindiAbi

08.06.2022 - Korraline istung1. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

2. Narva Linnavalitsuse 25.05.2022 korralduse nr 379-k „Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

3. Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimus Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2022

4. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

5. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

6. Volitamine (A. N. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

7. Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

8. Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

10. Narva linna heakorra eeskiri

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

11. Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis oleva kinnisasja asukohaga Kreenholmi tn 60, Narva, osale Narva Beach OÜ kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2022

12. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

13. Munitsipaalkorteri aadressil 26. Juuli 7-139 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

14. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 17-2 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

15. Munitsipaalkorteri aadressil Võidu pr 8-59 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

16. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 13 - 26 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

17. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 8 - 17 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

18. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 6 - 156 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

19. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Eesti Vabariigile kuuluv kinnistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

20. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule asukohaga Kangelaste prospekt L3, Narva (katastritunnus 51102:006:0062)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

21. Narva linna omandis oleva kinnisasja Juhkentali tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

22. Narvas A.-A. Tiimanni tn 10b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Partisani tn 7 korteriühistu, Narva linn, Partisani tn 9 korteriühistu, Narva linn, A.-A. Tiimanni tn 10 korteriühistu Narva linn, M

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narvas A.-A. Tiimanni tn 10b asuva maa-ala osa
tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Partisani tn 7
korteriühistu, Narva linn, Partisani tn 9 korteriühistu,
Narva linn, A.-A. Tiimanni tn 10 korteriühistu
Narva linn, Mõisa tn 12 korteriühistu)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

23. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

24. Mätta tn 9 ja Mätta tn 9a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

26. P. Kerese tn 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

P. Kerese tn 4 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

27. P. Kerese tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

P. Kerese tn 19 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

28. P. Kerese tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

P. Kerese tn 36 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

29. Kreenholmi tn 15 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 15 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

30. Laenulepingu sõlmimise korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Laenulepingu sõlmimise korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

31. Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

32. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

33. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

34. Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 259-k väljakuulutatud avalik konkurss Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022

35. Narva linna arengukava 2035 kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2035 kinnitamise kohta Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamis- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2022