PrindiAbi

22.06.2022 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

2. Hoolduse seadmine J.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

3. Hoolduse seadmine N.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

4. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

5. Hoolduse seadmine B.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

6. Hoolduse seadmine S.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

7. Tuleviku tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tuleviku tn 8 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2022

8. Vaie 09.05.2022. a ettekirjutus-hoiatuse nr. 1-13.2/1087 sunniraha kohaldamise osas tühistamise ning ettekirjutuse nr.1-13.2/3785 uue ehitusseadustiku kohase täitmise tähtaja määramise nõudes läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lavretsovi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2022

9. Narvas Tuule 13 kinnistu tasuta omandamine Narva linnale

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narvas Tuule 13 kinnistu tasuta omandamine Narva linnale“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

10. Narvas Kalda 7a, Jõesuu 2 ja Jõesuu 18c kinnistute tasuta omandamine Narva linnale

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narvas Kalda 7a, Jõesuu 2 ja Jõesuu 18c kinnistute tasuta omandamine Narva linnale“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

11. Narva Catering OÜ kaebuse lahendamine ja avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

12. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

13. Linnavara üürilepingu sõlmimine (garaažiboks nr 11 asukohaga P. Kerese tn 28, Narva)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

14. Avaliku ürituse „Jaanipidu“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

15. Avaliku ürituse „Tactical Foodpack Expedition Estonia seiklusretk“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

16. Avaliku ürituse „M. Chagali mälestusüritus“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

17. Avaliku ürituse „Narva Jõe päev“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

18. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 231-k „Narva linna 2022.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

19. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2022

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Rahu tänava detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2022