PrindiAbi

03.08.2022 - Korraline istung1. Piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 520-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

2. Narva Keskraamatukogu nõukogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 521-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

3. Joala tn 11c teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Joala tn 11c teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 522-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

4. Ehitusloa andmine (Joala tn 4a// 8a// Joala tänav L1// T2// Raudtee tn 17a// Raudtee tänav L3// Võidu park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Kreenholmi linnaosas pargi ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 523-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

5. Ehitusloa andmine (Laeva tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 524-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

6. Narva Metskond 103 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva Metskond 103 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

7. Tee ehitusloa andmine (Rahu tn lõik alates Tallinna maanteest kuni Kangelaste prospektini)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava tänava ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste rajamiseks.

Otsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 525-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

8. Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

9. Volitamine (E. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 527-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

10. Hoolduse seadmine E.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

11. Hoolduse seadmine A.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 529-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

12. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

13. Hoolduse seadmine G.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

14. Hoolduse seadmine S.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

15. Narva Linnavalitsuse 03.07.2001.a korralduse nr 1246-k "Hoolduse seadmine (hooldatav S.K.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 533-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

16. Narva Linnavalitsuse 22.08.2018.a korralduse nr 727-k "Hoolduse seadmine (hooldatav G.S.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

17. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

18. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

2. Volitada Sotsiaalabiameti linnaarsti Andrei Antonovit antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

19. Raieloa väljastamine (OÜ Nordlin Ehitus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 536-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

20. Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 537-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

21. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 538-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

22. Narva linna jäätmekava aastateks 2023-2029 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna jäätmekava aastateks 2023-2029 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

23. Piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Raekoja hoones keldrikorrusel asuva toitlustuskoha ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 539-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

24. Narvas Jõe tänav L1 maa-ala osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 540-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

25. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

26. Munitsipaaleluruumi Partisani tn 3a-72 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 542-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

27. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 27-67 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 543-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

28. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 14-95 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 544-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

29. Munitsipaalkorteri Pähklimäe tänav 7-106 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

30. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tn 28A-17 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

31. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 547-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

32. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2022” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 548-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

33. Narva linna kohalike teede nimekirja kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna kohalike teede nimekirja kinnitamine“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

34. Avaliku ürituse „Suvelaat 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
vastu võetud korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2022

35. Nõusoleku andmine riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ läbiviimiseks riigihangete seaduse § 137 lg 2 ja §141 lg 6 ettenähtud erisustega

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ läbiviimiseks riigihangete seaduse § 137 lg 2 ja §141 lg 6 ettenähtud erisustega“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

36. Projekti „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja:
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Projekti eesmärgiks on võimaluste loomine jalgpalli mängimiseks sisetingimustes kunstmurul ja täismõõtmetes väljakul. Selle tarbeks on kavas ehitada Narva linna multifunktsionaalne kunstmurukattega aastaringselt kasutatav täismõõtmetes jalgpalli sisehall, kus saab viia läbi organiseeritud jalgpalli treeninguid, noorte liiga võistlusi, õppetööd ning luua uusi võimalusi spordiga tegelemiseks aastaringselt. Lisaks ehitatakse kogu jalgpallihalli funktsiooni teenindav infrastruktuur ning eraldiseisev laohoone halli suviseks ladustamiseks.

Programmi toetus moodustab kuni 1 500 000 eurot. Narva linna omafinantseering peab katma kõik muud projekti projekteerimis- ja ehituskulud. Pneumohalli eeldatav projekteerimis- ja ehitusmaksumus on ligikaudu 4 636 236,86 eurot (hind kujunes Viljandi pneumohalli ehitust ja ehitusmaksumuse indeksit arvestades). Täpsema maksumuse peab välja selgitama ehitise projekteerimis- ja ehitushange, arvestades ehitustööde hinnaindeksi kasvu ning kogu maailmas valitsevat olukorda. Projekti elluviimine on planeeritud aastatele 2022-2023. Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseering, anda nõusolek taotluse esitamiseks ja määrata projekti teostaja.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Projekti „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

37. Narva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022

38. Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Kuulati ära ja võeti teadmiseks "Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest".
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2022