PrindiAbi

08.02.2023 - Erakorraline istung1. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ Ujumisklubi Energia)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023

2. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 60 // 64 // Kreenholmi tänav L6 // L7 // Staadioni tänav // Mängu tänav L2 // Proletariaadi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Jalgpalli pneumohalli ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste (veetorustikud V1, V11, reoveekanalisatsioon K1, K11, sadeveekanalisatsioon K2, K21, K31, sidekanalisatsioon, drenaaž D11, parkla, prügi süvamahutid) püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023

3. Ehitusloa andmine (Kulli tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023

4. Kasutusloa andmine (A. Puškini tn 15c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A. Puškini tn 15c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023

5. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023

6. Volitamine (V. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

7. Narva Linnavalitsuse 12.10.2022.a korralduse nr 724-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.K.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

8. Hoolduse seadmine L.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

9. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

10. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

11. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

12. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-37 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-77 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-123 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-179 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2023

17. Narva Linna Sotsiaalabiameti 29.12.2022 käskkirja nr 1.8/12966 peale esitatud vaide läbivaatamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Narva Linna Sotsiaalabiameti 29.12.2022 käskkirja nr 1.8/12966
„Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna spetsialisti
vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi luhtumine“
peale esitatud vaide läbivaatamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023

18. Narva Linnavalitsuse seisukoht rahvaalgatusele „Kodanikualgatus avaldada umbusaldust Narva linnapeale Katri Raikile ja Narva linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile“

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikest 2 edastada volikogule lahendamiseks linnavalitsusele 16.01.2023 laekunud rahvaalgatus koos linnavalitsuse seisukohaga.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2023