PrindiAbi

26.04.2023 - Korraline istung1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine.
1) Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 (lisa 1).
2) Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 tegevuskava (lisa 2).
3) Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaan (lisa 3).

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule heakskiitmiseks määruse eelnõu „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine“.

2.Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

2. Narva Linnavalitsuse 14.12.2022 korralduse nr 898-k "Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

3. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

4. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

5. Narva Linnavalitsuse 19.04.2023 korralduse nr 265-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn. 32 - 55 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

7. Narva Linnavalitsuse 27.05.2020.a korralduse nr 349-k "Hoolduse seadmine (hooldatav Y.M.) kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

8. Hoolduse seadmine Y.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

9. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

10. Hoolduse seadmine N.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

11. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

12. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, I. Grafovi tn 10-15)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

13. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, Viru tn 20-5)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

14. Narvas Kadastiku tn T1 kinnistul asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse võtmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

15. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistul maa-ala osa üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

16. Avaliku ürituse „Tšehhi Tivoli“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

17. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning ...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning
Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 158 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 158 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

18. Viktoria tn 25 maaüksusele sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2023

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine Energia tn 2b turuhoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Projekteerimistingimuste kinnitamine Energia tn 2b turuhoone ja teenindavate ehitiste püstitamiseks Narva Linnavolikogu 28.10.2004. a otsusega nr 131/42 kehtestatud Narva Energia tänava turu detailplaneeringu alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

20. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 23)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paul Kerese tn 23 kinnistul asuvate tootmishoone (ehitisregistri kood 118009146) ja garaažide hoone (ehitisregistri kood 118009557) tehnosüsteemide muutmiseks katustele päikesepaneelide paigaldamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

21. Ehitusloa andmine (Kraavi tn 2 // Kraavi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Vanalinna Riigikooli hooviala ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike K11, K21, K2) rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

22. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva kaubandushoone ehitisregistri koodiga 118007225 laiendamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (kanalisatsiooni- ja gaasitorustike) rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

23. Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pähklimäe tn 3c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023

24. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2023