PrindiAbi

31.08.2023 - Erakorraline istung1. Projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine ” osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jackline Holter

Projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine ” osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastu võtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

2. Narva Linnavolikogu 23.12.2021 otsuse nr 96 „Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jackline Holter

Narva Linnavolikogu 23.12.2021 otsuse nr 96 „Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

3. Narva Linnavalitsuse 19.01.2022.a korralduse nr 52-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

4. Hoolduse seadmine O.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

5. Hoolduse seadmine J.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

6. Hoolduse seadmine A.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

7. Hoolduse seadmine L.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

8. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

9. Projektis „Ida-Viru HaridusHorisont” osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu „Ida-Viru HaridusHorisont“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

10. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Kirsike direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

11. Kalamarja tn 58 teenindamiseks vajaliku maa määramine ning riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalamarja tn 58 teenindamiseks vajaliku maa
määramine ning riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

12. Kaugküttepiirkonna määramine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Kaugküttepiirkonna määramine”.
2.Volitada Narva linna abilinnapea Irina Smirnovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

13. Narva linna jäätmekava 2023-2029 kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada määruse eelnõu Narva linna jäätmekava 2023-2029 kinnitamise kohta Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

14. Raieloa väljastamine (AS Eesti Raudtee)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

15. Raieloa väljastamine (NARVA LINN, VESTERVALLI TN 16 KORTERIÜHISTU )

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

16. Raieloa väljastamine (NARVA LINN, KOSMONAUDI TN 5 KORTERIÜHISTU )

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

17. Avaliku ürituse „Kooli alguse tähistamine“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023

18. Avaliku ürituse „Narva Gümnaasiumi Bootcamp“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2023