PrindiAbi

04.10.2023 - Erakorraline istung1. Projekti „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Projekti „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

2. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

3. Narva Linnavalitsuse 19.01.2022.a korralduse nr 54-k „Hoolduse seadmine (hooldatav B.S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

4. Hoolduse seadmine V.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

5. Hoolduse seadmine J.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

6. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

7. Hoolduse seadmine B.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

8. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

9. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

10. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

11. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

12. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

13. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

14. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

15. Narva linnas Vanalinna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

16. Arvamuse andmine Narva liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

17. Narvas Linda tn 4 kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse kasutamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult „Narvas Linda tn 4 kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse kasutamine” otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

18. Narvas Kraavi tänaval asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kraavi tn 7 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023

20. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2023