PrindiAbi

18.10.2023 - Erakorraline istung1. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 4 - 66 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 42 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (N. T,)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

4. Narva Linnavalitsuse 12.06.2019.a korralduse nr 422-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.F.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

5. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

6. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

7. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

8. Energia haruraamatukogu tegevuse korraldamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

9. Ehitusloa andmine (Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsioon)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ehitusloa andmine Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajatiste püstitamiseks (mh ehr-koodiga 221430075, 221430077, 221430078, 221430081, 221430082, 221430083, 221430084, 221430126, 221430127, 221430128, 221430129, 221430131, 221430132, 221430134, 221430135, 221430136, 221430137, 221430139, 221430140 rajatised)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

10. Ehitusloa andmine (Energia tn 4a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Energia tn 4a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

11. Ehitusloa andmine (Energia tn 4b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Energia tn 4b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

12. Kasutusloa andmine (Narva TEN-T transiitteede ühissademeveekanalisatsioon)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

13. Kasutusloa andmine (Linda tn 20, Linda tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Linda tn 20, Linda tn 10 krundile püstitatud ehitisregistri koodiga 291673337 LPG gaasipaigaldisele ning ehitisregistri koodiga 221423997 maa-alusele lpg torustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

14. Sundvalduse seadmine OÜ-le Sirtaki kuuluva kinnistu osale Narva linna kasuks ja Narva Linnavalitsuse 01.02.2023 korralduse nr 67-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

15. Narvas Kooli põik J1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Haigla tn 10, Haigla tn 16, Kooli põik 2, Kooli põik 2a, Kooli põik 4, Kooli põik 4a korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

16. Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (ART DEPOO NARVA OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

17. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

18. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

20. Protokolliline otsus

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevot ette kandma küsimust “ SA Kreenholmi Kultuurikvartal asutamine“ Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023

21. Ehitusloa andmine (Raudtee tn 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Raudtee tn 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2023