PrindiAbi

07.03.2007 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras 26.02.2007 vastu võetud korraldus nr 255-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

2. Majandustegevuse registris registreerimise keeldumise otsus

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 26.02.2007 vastu võetud korraldus nr 256-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2007

3. Majandustegevuse registris registreerimist keeldumise otsus

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökoonomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 26.02.2007 vastu võetud korraldus nr 257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2007

4. Volituste väljastamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Alaealiste Angelika Magnaguagno ja Anastasia Magnaguagno hooldaja Svetlana Allaku taotles volitusi vajalike toimingute teostamiseks hooldusalustele Eesti kodaniku passi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt töökorras 26.02.2007.
Anda volitused alaealiste Angelika Magnaguagno ja Anastasia Magnaguagno hooldajale Svetlana Allakule teostamaks vajalikke toiminguid Eesti kodaniku passi saamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

5. Rakvere tn 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür, Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Töökorras 28.02.2007 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Rakvere tn 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri ja kaasettekandjana Linnakantselei nõunik-juristi Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2007

6. Nõusoleku andmine Narva linnas Energia 2b kinnistu hüpoteegiga koormamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

7. Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 259
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

8. Koolieelse lasteasutuse Päikene renoveerimise projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

10. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

11. Elamutingimuste parandamist vajavate isikute nimekirja kinnitamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

12. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

13. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

14. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it avama alaealistele lastekodu kasvandikele JEVGENIA KAZAKOVA´le ja VERONIKA KAZAKOVA´le pangas arveldusarve toitjakaotuspensioni saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

15. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme lastekodu sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik´ku kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku Boriss Vorobjovi arveldusarvel olevat raha autojuhi kursuste ja riigieksami eest tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku VADIM BOGDANOV’i arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

17. Vanemahüvitise ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Tatjana Brõzgalova`le Aleksandr Brõzgalovi peale saadava lastetoetuse ja vanemahüvitise maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

18. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas muutmine ja täiendamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

19. Volituste andmine LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamiseks,bilansist mahakandmiseks

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Tekst korrigeerida.
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

20. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

21. Narvas Viru tn 9b hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

22. Ehitise peremehetuse tuvastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

23. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 30, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majanduasamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

24. Narva Linnavolikogu 14.12.06 otsuse nr 251 „Linnavara võõrandamine (väikebuss MERCEDES -BENZ)” muutm

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

25. Munitsipaaleluruumide Linda 1-19, Linda 1-20 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

26. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Sepa tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

27. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Koidula tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

28. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kraavi tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

29. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kerese tn 22a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

30. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kangelaste pr 46

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

31. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Pimeaia tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

32. Võidu pr 17c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

33. Malmi tänav (lõik 1) maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

34. Malmi tänav (lõik 2) maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

35. Tallinna mnt 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

36. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 32 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2. Vihma tn 14 sauna ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Astri tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

38. Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamineKulgu tn

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas Kulgu tn 24
aktsiaselts NARVA-BARK

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

39. Maa ostueesõigusega erastamine Tiigi tn 6 AS ENERGOREMONT

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 6 AS ENERGOREMONT

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

40. Maa ostueesõigusega erastamine Vabaduse tn 4 osaühing FAMA-NARVA

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vabaduse tn 4
osaühing FAMA-NARVA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2007

41. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 47

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 47

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine 4.Roheline tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 176

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Allika tn 125

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Družbaplus, Krüsanteemi tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Kadaka tn 14

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Saare tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika, Saialille tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje, Hele tn 131

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Kiire Laine, Krookuse tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

51. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Malõi Primorski, Looga tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja, Ploomi tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

53. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Pääsukese tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

54. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Haigla 3 haiglahoone katus rekonstrueeritud;
2.Vindi tn 24 / aü Olginski asuv aiamaja;
3. Vindi tn 26 / aü Olginski asuv aiamaja;
4. Kangelaste 39 elamu korter (korter 13) rekonstrueeritud;
5. Elektrijaama tee 29 püstitatud 330 kv õhuliin, 330:110kv jaotla, 330:110 kv alajaam.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

55. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Elektrijääma tee 59 gaasikäikude nr. 69, 70, 71, 73 täielikuks lammutamiseks;
2. Partisani 1 elamu katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;
3. Partisani 1a elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
4. Mõisa 8 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

56. Projekteerimistingimuste määramine 4. Roheline tn.8 soklikorruse rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

4. Roheline tn.8 soklikorruse rekonstrueerimine kaubanduspindade tarbeks

Tellija: OÜ SERVIN ARENDUS, reg.kood 10674165

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projkteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates Tallinna mnt.2 elamust kuni Energia tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.kõnnitee rekonstrueerimiseks piki Puškini tn.8 piiri

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tänava kõnnitee rekonstrueerimine piki Puškini tn.8 krundi piiri

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt kõnnitee rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt kõnnitee rekonstrueerimine alates ringteest kuni Rahvavälja tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.kõnnitee rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates Puškini tn.9 elamust kuni Vaksali tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.89 - 44 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.5a administratiivhoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ ÕNNERATAS , reg.kood 10161572

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.5a laohoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ ÕNNERATAS , reg.kood 10161572

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.24 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn.24 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Vestervalli 24 Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine Juhhanovi tn.38

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Juhhanovi tn.38 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimine, sauna väljaehitamine ning garaaži juurdeehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine 3.Paemurru tn.24 üksikelamu laiendamiseks....

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

3.Paemurru tn.24 üksikelamu laiendamine koos sauna juurdeehitamisega, garaaži ja majandushoone ehitamine ja piirde rajamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine Aasa tn.32 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

68. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kangelaste 8c sõidukite teenindamise hoone on rekonstrueeritud;
2. Kangelaste 8c kanalisatsiooni- ja veevarustuse torustikud on ehitatud;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

69. Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a otsuse nr 188 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

70. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Puškini 8 purskkaevu rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

71. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Elektri tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

72. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.9 – 33, 34 eluruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.9 – 33, 34 eluruumide ümberplaneerimine bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ ÕNNERATAS , reg.kood 10161572

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

73. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.10 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.10 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsude ehitamisega bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ Balti Ärigrupp, reg.kood 11089822

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

74. Teenindusmaa määramine Narvas, Hariduse tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

75. Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

76. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

77. Narva Linnavolikogu 30.10.03 määruse nr.53/23 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007

78. Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2007