PrindiAbi

21.03.2007 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ak.Maslovi 5 poolelioleva hoone rekonstrueerimiseks korterelamuks

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.03.2007 vastu võetud korraldus nr 315-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.03.2007

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linna Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Linnapea taotlusel võtta töökorras 13.03.2007 vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.03.2007

3. Ajutise revisjonikomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Abilinnapea Jelena Torokvei taotlusel võtta vastu töökorras 13.03.2007 korraldus nr 317-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.03.2007

4. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Zinaida Shklyarova hooldajaks Ivan Shklyarov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

5. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Nina Nikandrova´le laste Georgi Lõsjannikovi, Olga Lõsjannikova, Anastassia Lõsjannikova peale saadava lastetoetuste ja üksikvanemtoetuste maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma laste kasvatamisega.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Polijenkova´le laste Georgi Lõsjannikovi, Olga Lõsjannikova, Anastassia Lõsjannikova, peale saadava lastetoetuste ja üksikvanemtoetuste maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma laste kasvatamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

6. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Svetlana Bankirova`le nõusolek müüa tema pojale Mihhail Bankirovi`le kuuluv korteromand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

7. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Kristina Sova´le nõusolek müüa tema pojale Artemi Meša´le kuuluv korteriomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

8. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Zoya Grigorieva´t vormistama ja kätte saama tema kasvatamisel olevale lapsele Sergey Khanbek´ile pikaajalist elamisluba ja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

9. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti inspektor Svetlana Timofejeva´t kätte saama piiratud teovõimega IRINA KORNEJEVA töövõimetupensioni Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

10. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Viktoria Lukina´t vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel olevale lapsele Nadežda Vladimirova´le Eesti kodaniku pass Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

11. Nõusoleku andmine korteriomandi (2/3 kaasomandist) hüpoteegi seadmiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Luiza Haripova´le nõusolek seada hüpoteeki tema lastele Viorika Andriješ´ile ja Artjom Andriješ´ile kuuluva 2/3 korteri kaasomandi asukohaga Narva linn, Kalda 12-79.

Otsus/tulemused:
Korrigeerida punkti 3 OTSUS teksti.
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 40-7 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

13. Narva linna munitsipaaleluruumi Gerassimovi 20-1 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Boriss BatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

15. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Boriss BatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

16. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Boriss BatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linnakantselei

Otsus/tulemused:
Lisada Kultuuriosakonnale 70 800 krooni Kreenholmi Raamatukogule mööbli soetamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

18. Vara üleandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Vara üleandmisest Narva Linnavalitsuse Rahandusameti bilansilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

19. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine ja suvekoolilaagr

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2007

20. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni kinnitamine 200

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

21. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

22. Konkursi väljakuulutamine Narva 6. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Dokumentide esitamise tähtaega muuta, 31.05.2007
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

23. Riigihanke "Kreenholmi Gümnaasiumi Spordikompleksi hoone rekonstrueerimise teine etapp"korraldamine

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: A.Nikolajev

Riigihanke "Narva Kreenholmi Gümnaasiumi Spordikompleksi
hoone rekonstrueerimise teine etapp” korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

24. Riigihanke “Narva linna haljastuse arengukava koostamine” korraldamine

Esitaja: NLVMA
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

25. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

26. Narvas Hariduse tn 32 asuva garaažiboksi kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2015

27. Aadressi omistamine - Võidu tn 17b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

28. Aadressi omistamine - Võidu tn 17g

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

29. Aadressi omistamine - Kadastiku väike tiik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

30. Aadressi omistamine - Kadastiku jalgrada

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

31. Aadressi omistamine - Kadastiku suur tiik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

32. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Gamma, Igor Silašin)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

33. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Männi tn, Vaikne põik tn, Weizenbergi tn, Lepa tn, Kase tn, Gorbatsa tn välisveetorustike rekonstrueerimiseks;
2.Männi tn, Vaikne põik tn, Weizenbergi tn, Lepa tn, Kase tn, Gorbatsa tn väliskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks<
3. Oru tn, Parve tn, 1 Paemuru tn, 2 Paemuru tn, 3 Paemuru tn, 4 Paemuru tn, 5 Paemuru tn, 6 Paemuru tn, Uusküla tn välisveetorustike rekonstrueerimiseks;
4. Oru tn, Parve tn, 1 Paemuru tn, 2 Paemuru tn, 3 Paemuru tn, 4 Paemuru tn, 5 Paemuru tn, 6 Paemuru tn, Uusküla tn väliskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Oktoober, Lõuna tn 95

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2012

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Kajaka tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesiliilia Lille tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Oktoober, Lõuna tn 92

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Merevaigu tn 280

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Leesika tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Vindi tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

41. Katastriüksuse piiride kinnitamine,maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn 90

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2 Kuu tn 57

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tormi tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Kuuse tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Kajaka tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tšaika, Laane tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Anil, Majaka tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Oktoober, Põhja tn 195

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

51. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-1, Paadimehe tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Kaupluse tn 282

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

53. Katastriüksuse piiride kinnitamine maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 11

Esitaja: Geodeesia maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

54. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 83

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

55. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Gamma Jalaka tn 39

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

56. Katastriüksuse piiride kinnitamine,maa riigi omandisse jätmine Elektrijaama tee 57c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa riigi omandisse jätmine Elektrijaama tee 57b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektrijaama tee 57b
Osaühing Põhivõrk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

58. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Svetofor, Valge tn 206

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

59. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Olginski, Lõokese tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

60. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Tšaika, Leinakase tn 14

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

61. Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1162-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1162-k
“ AÜ Berjozka, Pärna tn 24 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 373-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

62. Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1161-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 374-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

63. Narva Linnavalitsuse 22.08.2001 korralduse 1417-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 22.08.2001 korralduse 1417-k
“ AÜ Gamma, Jalaka tn 52 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 375-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

64. Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse 1404-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse 1404-k
“ AÜ Tšaika, Kaste tn 1 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 376-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

65. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas 26. Juuli tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 377-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

66. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Tallinna mnt 40

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 378-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

67. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kangelaste pr 10e

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 379-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

68. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kangelaste pr 24a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 380-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

69. Projekteerimistingimuste Elektrijaama tee 92 ehitusmaterjalide tsehhi lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri ni8metatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

70. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.12h laohoone rekonstrueerimiseks koos laiendamisega

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kalda tn.12h laohoone rekonstrueerimine koos laiendamisega
ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Mebservis, reg.kood: 11049110

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 381-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

71. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.4

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Gerassimovi 4 Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 382-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

72. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.10

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.10 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu POBEDA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 383-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

73. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.30

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.30 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Rakvere 30 Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 384-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

74. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaabli paigaldamiseks Kangelaste pr 16b

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kangelaste pr. 16b trafoalajaamast nr.AJ210 kuni Kangelaste pr. 10c trafoalajaamani nr.AJ42

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 385-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

75. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaabli paigaldamiseks Kangelaste pr 10c

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kangelaste pr. 10c trafoalajaamast nr.AJ42 kuni Kangelaste pr. 4a trafoalajaamani nr.AJ45

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 386-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

76. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaabli paigaldamiseks Puškini 3 kuni Vaksali 9a

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Puškini tn.3 hoonest
kuni Vaksali tn.9a trafoalajaamani nr.AJ1


Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 387-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

77. Projekteerimistingimuste määramine Parve tn.10

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Parve tn.10 üksikelamu ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 388-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

78. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Svetofor, Pikk tn.31 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 389-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

79. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Energetik-3, Alajaama tn.37

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Energetik-3, Alajaama tn.37 üksikelamu laiendamine ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 390-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

80. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn. 35

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn. 35 üksikelamu laiendamine ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 391-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

81. Projekteerimistingimuste määramine Narva linna sissesõidu projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linna sissesõidu projekteerimine ideekavandi “Teukka” alusel

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri ni8metatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

82. Aadressi omistamine - Jõe tänav 1c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 392-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

83. Narva jõe vana sängi detailplaneeringu lähteülesande kehtivuse tähtaja pikendamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva jõe vana sängi detailplaneeringu lähteülesande kehtivuse tähtaja pikendamisega 2 aastat.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailpaneeringu lähteüleande kehtivuse tähtaja pikendamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri ni8metatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

84. Ehitiste kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Vaarika tn. 20 / aü Višnja asuv aiamaja ja suvila;
2. Mustikas tn. 38 / aü Višnja asuv aiamaja;
3.Piiri tn 186/ aü Svetofor asuv suvila;
4. Suur 4a asuvad garaažid;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 393-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

85. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Puškini tn 45 elamu mitteeluruumi ( M6 ) rekonstrueerimiseks arvutisalongiks ja tööstuskaupade kaupluseks;
2. Puškini tn 12 elamu korteri (korter nr.2 ) rekonstrueerimiseks hambaravikabinetiks;
3. Puškini tn 10 elamu mitteeluruumide osade ( M1, M2, M3, M9 ) rekonstrueerimiseks büroo-kaupluseks;
4. Oru 13 hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Rahu 40 a kaupluse püstitamiseks;
6. Rahu 40 elamu laiendamiseks ja korteri (korter 40) rekonstrueerimiseks kaupluseks;
7. Energia 2a elamu fassaadi ja korterite (korterit 1, 13, 18, 24, 25, 28, 31, 36, 37, 42, 43, 47, 48) rekonstrueerimiseks;
8. Mõisa 8 kauplusehoones ruumide rekonstrueerimine kasiinoks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 394-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

86. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kosmonaudi tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 395-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

87. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Tuleviku tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 396-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

88. Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine”

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” avatud menetluse lõpetamine ja uue riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 397-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2007

89. Linnavara üleandmine Linnakantseleilt Narva Laste Loomemajale

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

90. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets, Endla MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007

91. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets, Endla MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2007