PrindiAbi

04.03.2009 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Töökorras vastuvõtmine

Alkohoolsete jookide jaemüük avalikul üritusel 01.03.2009

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 26.02.2009 vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2009

2. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Hoolduse lõpetamine Galina Milova üle Valentina Sentša poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

3. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Hoolduse seadmine Galina Milova üle Natalja Savtšuk poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

4. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Hoolduse seadmine Uliana Valashas üle Natalia Kirillova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

5. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõusoleku andmine Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku Jevgenia Kazakovale Eesti Vabariigi ja Vene-Föderatsiooni piiri ületamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

6. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Jelena Maslovale nõusoleku andmine tema lastele ühisomandis kuuluva korteri müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-36 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 9-56 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Munitsipaaleluruumi Kangelaste 23-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

10. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

11. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

12. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ TRADEX VARA poolt alkohoolsete jookide jaemüük
aadressil Tallinna mnt.47

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

13. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori valimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori valimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

14. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori valimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori valimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

15. RVE Sevenergostroitrans (reg.nr. 15101066) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

RVE Sevenergostroitrans (reg.nr. 15101066) ettevõtteregistrist kustutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

16. Via Hanseatica jätkuprojektis osalemise kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Via Hanseatica jätkuprojektis osalemise kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

17. Projekti “Accessible Tourism Promotion” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubami

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Accessible Tourism Promotion” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: R.Lihhusa

Linnavalitsuse reservfondis tvahendite eraldamine
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusametile – 99 500 krooni ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale – 46 315 krooni

Otsus/tulemused:
Täiendada - Kultuuriosakonnale 3600 krooni Tatari Kultuuriseltsile ja 23 500 Ida-Virumaa Spordiliidule.
Võtta vastu korraldus nr 217-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

20. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" mitte väljakuulutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

21. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Tallinna mnt 81)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

22. Narvas Energia tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

23. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

24. Seisukoha vastuvõtmine Narva Vesi AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Nõustuda Aktsiaseltsi Narva Vesi jäätmeloa muutmisega uute jäätmeliikide lisandumise osas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

25. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine ostu-müügi lepingu järgi (Raja 3, Narva)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

26. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist Laste Loomemaja bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

27. Linnavara tasuta võõrandamine (mootorsaan ALPINA SHERPA, ja suusaraja pressimise masin ALPINA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

28. Linnavara tasuta võõrandamine (kinnistu Sõpruse silla lõik 1, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

29. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Jäähalli hokiplatsi soodustingimustel kasutusse andmine MTÜ-le Hokiklubi Narva Kaks Tuhat.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

30. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Muusikakooli ruumi tasuta kasutusse andmine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

31. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Spordikooli Energia spordisaali soodustingimustel kastusse andmine MTÜ-le Spordiklubi Tais.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

32. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

33. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

34. Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

35. Narva Linnavalitsuse 22.10.2008. a korralduse nr 1354-k „Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni mood

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 22.10.2008. a korralduse nr 1354-k „Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Küsimus edasi lükatud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

36. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasu piirnormide kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

37. Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

38. Narva Linnavolikogu 18.12.2007.a otsuse nr 468 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate kooss

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavolikogu 18.12.2007.a otsuse nr 468 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Küsimus edasi lükatud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

39. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 20

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetõitja Ljubov Fomina

Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2009. aastaks ja selle koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

40. Maaüksuste Gloria bastion 1, Gloria bastion 2 nimede muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

41. Maaüksuse Kulgusadama tee 10a aadressi määramine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

42. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.23c peapääsla siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

43. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 39

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 39 üksikelamu laiendamine ja majandushoonete püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

44. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 33 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

45. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Piiri tn. 174

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Svetofor AÜ, Piiri tn. 174 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

46. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Aasa tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Aasa tn. 17 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majanduslhoone püstitamine, sauna laiendamine, garaaži ja kuuri lammutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

47. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.32 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Tellija: Korteriühistu Rahu 32 Narva, registrikood 80175854

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

48. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53 üksikelamu ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Pärna tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Berjozka AÜ, Pärna tn. 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning sauna püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1.Uue gaasitorustiku paigaldamine Kose tn 6 kinnistupiiri nurgal asuvast olemasolevast gaasitorustikust kuni Joala tn 23 kinnistu piirini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 32 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning puukuuri püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Proletarskaja tn. 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

( Narva linn, Proletarskaja tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine ) muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Vindi tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Vindi tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse seadus

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Sädeme tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Sädeme tn 11 ja Elektron AÜ, Sädeme tn 11a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 91

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 91

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

58. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kerese tn 42 piire, välisgaasitrassi, kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Luha tn 7 veetorustiku, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
3. Jõesuu tn 32 väliskanalisatsiooni ja veetorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Lisada punkt 3.4 Progress Plus AÜ Kummeli tn 19 aiamaja püstitamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

59. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Energeetik AÜ, Mesilase tn 34 aiamaja laiendamiseks;
2. Kerese tn 42 administratiiv- ja tootmishoone osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 40 koolihoone fassaadi osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Progress Plus AÜ Kummeli tn 19 aiamaja püstitamiseks,

Otsus/tulemused:
Punkt 3.4 võtta maha.
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

60. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tn 11 lasteaiahoones rekonstrueeritud basseiniruumidele;
2. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud soojustrassidele;
3. Victoria Aiamaad AÜ Viktoria tn 2 asuvale aiamajale;
4. Esimene Metsaaed AÜ Lahe tn 65 asuvale aiamajale;
5. Oru tn 26 vee- ja kanalisatsioonitorustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

61. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Tiigi tn 9a ja Kose tn 6 vahel ehitatud sidekaablile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

62. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Rahu tn 34 korterelamus asuva mitteeluruumi M-3 rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

63. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu - Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesanega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

64. Narva Linnavolikogu otsuse 04.12.2008.a nr 360 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud toimik „Narva linn Koidula tn 10” Narva Linnavalitsuse 14.01.2009 taotlusega nr 1.15/114 on saadetud Ida-Viru Maavalitsusse, kust see toimik märkusega tagastati.
Ida-Viru Maavalitsus viitab 29.01.2009.a kirjas nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 uuele Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punktile 3, mille kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

65. Kadastiku tänav lõik 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

66. Kadastiku tänav lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

67. Kadastiku tänav lõik 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

68. Kadastiku tänav lõik 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

69. Kadastiku tänav lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

70. Kadastiku tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

71. TEENUSTE OSUTAMISE KORD MÖÖDA NARVA LINNA TERRITOORIMI PIIRIPUNTKI SÕITVA TRANSPORDIVOOLU REGULEERIM

Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: P. NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 258.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

72. Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu uue liikme valimine

Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: P. NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

73. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine

Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

74. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu uue liikme valimine

Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

75. Narva Linnavalitsuse korralduse nr 1645-k kehtetuks tunnistamine.

Esitaja: Narva Linnakantselei

Narva Linnavalitsuse 17.12.2008 korralduse nr 1645-k „Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Kultuuriosakonnale“ tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009

76. Narva Linnavalitsuse Arengu ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale kinnitamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2009