PrindiAbi

25.02.2010 - Korraline istung1. Narva linna 2010.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet

Töökorras 11.02.2010.a Linnapea taotlusel.

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.02.2010 vastu võetud korraldus nr 233-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2010

2. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2010-2011” avatud hankemenetluse korral

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

1. Algatada riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2010-2011“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna liikluskorraldusteenistuse peaspetsialist Veera Mihhailova.

3. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga liikluskorraldusvahendite korrashoiutööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.02.2010 vastu võetud korraldus nr 234-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2010

3. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

1. Algatada riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse vanemspetsialist Tatjana Rušeljuk.

3. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga välisvalgustuse hooldustööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.02.2010 vastu võetud korraldus nr 235-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2010

4. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.02.2010 vastu võetud määrus nr 236.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2010

5. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Asendada Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni koosseisus komisjoni liige Olga Rodinova Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialisti Inna Šadrinaga.

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.02.2010 vastu võetud korraldus nr 237-k.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2010

6. Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Parandada esinenud ebatäpsused.
2.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

3.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ Ultra Kaubandus poolt jaemüük kohvikus aadressil
Joala 11.
OÜ Ozzios poolt jaemüük aadressil Joala 9.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

8. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 239.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 240-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

10. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täpsustada punkti 3.1
2. Võtta vastu korraldus nr 241-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 6a-58 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomavaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

13. Hoolduse seadmine E.G.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

14. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

15. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

16. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine lapse eestkostjale (eestkostja S.F.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

17. Peretoetuste maksmise peatamine lapse eestkostjale (eestkostja M.M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

18. Nõusoleku andmine eestkostetavate kinnisasja ja vallasasja võõrandamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

19. Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määruse nr 19 «Narva linna taksoveo eeskiri» muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

NLVk 06.03.2008. a määruse nr 19 "Narva linna taksoveo eeskiri" täiendamine taksoveoloa ja sõidukikaardi taotluste menetlemist puudutavate sätetega. Eelnõus välja pakutud regulatsiooni kohaselt kaasatakse haldusmenetlusse arvamust andva haldusorganina Narva Linnavalitsuse poolt loodav alaline taksokomisjon.

Otsus/tulemused:
Linnavara- ja Majandusameti juhataja kt pr. T. Luigase palvel edasi lükatud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

20. Narva Linnavolikogu 15.11.2000 määruse nr 56/23 „Linnavara registri pidamise korra kinnitamine” muut

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 15.11.2000 määruse nr 56/23 „Linnavara registri pidamise korra kinnitamine” muutmiseks vastavaltNarva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja pr Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

21. Narva Linnavolikogu 16.01.2002 otsuse nr 401/52 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

22. Elamutes asuvate mitteeluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel (Linda 1-M2, Uusküla 4-M1, Puš

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

23. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Uusküla tn 12, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

24. Kinnistu Igor Grafovi 25 võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

25. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (V. J. pärimisasi)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kreenholmi tn 54a detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

27. Rakvere tänav lõik 6 ja Rakvere tänav lõik 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Rakvere tänav lõik 6 ja Rakvere tänav lõik 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Rakvere tänav lõik 6 ja Rakvere tänav lõik 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

28. Nahavabriku tänav lõik 1 ja Nahavabriku tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Nahavabriku tänav lõik 1 ja Nahavabriku tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Nahavabriku tänav lõik 1 ja Nahavabriku tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

29. Rahu tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Rahu tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Rahu tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

30. Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 1ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 1
ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “ Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 1 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine”.

2. Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

31. Narva Linnavalitsuse 15.07.2009.a korralduse nr 834-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse 15.07.2009.a korralduse nr 834-k
“Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 6 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine arstikabinettide tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tšaika AÜ, Kivilille tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tšaika AÜ, Kivilille tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn 221

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn 221

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 52

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 52

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Lume tn 60

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Lume tn 60

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Sireli tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Sireli tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Teenindusmaa määramine Narvas, RUBINI AED AÜ, Hommiku tn 20

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Teenindusmaa määramine Narvas, TŠAIKA AÜ, Kaste tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

41. Teenindusmaa määramine Narvas, RJABINKA AÜ, Okka tn 731

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Projekteerimistingimuste määramine (Suur-Aguli tn 4a laohoone laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: AS VMV HULGI, registrikood 10072294

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

43. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 2 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

44. Projekteerimistingimuste määramine (Põhja tn 223 ühiskondliku hoone osaline rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Põhja tn 223 ühiskondliku hoone osaline rekonstrueerimine toidukaupluse tarbeks

Taotleja: AÜ OKTOOBER, registrikood 80008464

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

45. Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: KORTERIÜHISTU MÕISA 3, registrikood 80152244

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

46. Projekteerimistingimuste määramine (A.Tiimanni tn 1c tootmishoone osaline rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osaline rekonstrueerimine ja laiendamine
kondiitritsehhi tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: OÜ MILATRA PAGAR, registrikood 11235522

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

47. Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn13 gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Partisani tn 13 gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali 5a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Juhkentali tn 5a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine (A.Puškini 15d gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Aleksander Puškini tn 15d gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine (A.Puškini 23c gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Aleksander Puškini tn 23c gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse 13a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Hariduse tn 13a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

52. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda 3g gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kalda tn 3g gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

53. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1 seiremonitoride paigaldamine ning vajalike side- ja elektrikaabelliinide projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

54. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 29 alajaama ja kahe trafo projekteerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Elektrijaama tee 29 alajaama ja kahe trafo projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

55. Projekteerimistingimuste määramine 330 kV õhuliini rekonstrueerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

330 kV õhuliini L300 rekonstrueerimine mastist nr 4 kuni mastini nr 7 ning uuel asukohal paigaldamine mastist nr 1 kuni mastini nr 4.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

56. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 16 - 6 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: härra Oleg Pihlakkas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

57. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 27 - 5 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: proua Sania Goduntsova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

58. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 23 - 56 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: härra Aleksandr Borissov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

59. Projekteerimistingimuste määramine 4. Paemurru tn 12a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

4. Paemurru tn 12a üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

60. Projekteerimistingimuste määramine Luige tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Luige tn 25 aiamaja laiendamine ja sauna püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

61. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 111

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lahe tn 111 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kuuri püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

62. Projekteerimistingimuste määramine Pikse tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Pikse tn 15 üksikelamu ja garaaži laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

63. Projekteerimistingimuste määramine Karu tn. 138

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Karu tn. 138 aiamaja, majandushoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

64. Projekteerimistingimuste määramine Saialille tn. 37

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Saialille tn. 37 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

65. Projekteerimistingimuste määramine Nelgi tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Nelgi tn 11 aiamaja laiendamine ja kuuri püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

66. Projekteerimistingimuste määramine 1. Jõe tn. 5a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Jõe tn. 5a üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

67. Projekteerimistingimuste määramine Punane Moon AÜ, Haraka tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Punane Moon AÜ, Haraka tn. 20 üksikelamu, majandushoone ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

68. Projekteerimistingimuste määramine Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn. 221

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn. 221 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

69. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Pikk tn 26 (Svetofor AÜ asuva) püstitatud aiamajale ja saunale;
2.Tallinna mnt 27 korterielamu mitteeluruumi M2 kasutamise otsatarbe muutmisel ilusalongiks ja tööstuskaupade kaupluseks ning tehnosüsteemi muutmisel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

70. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Metsa tn 8 veetorustiku ehitamiseks;
2. Tamme tn 2 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Saare tn 1 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Pikse tn 15 kanalisatsioonitoru ehitamiseks;
5. Puidu tn 10 (Mebelštšik AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
6. Proletariaadi tn 54 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

71. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. A. Puškini tn 11 korterelamu keldiruumide kingsepatöökoja rekonstrueerimiseks;
2. Kangelaste pr 29 reklaamitorni püstitamiseks;
3. Krookuse tn 23 (Kiire Laine AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Tallinna mnt 6a korterite nr 17 ja 18 ümberplaneerimiseks koos mitteeluruumi M1 ühendamisega;
5. Proletariaadi tn 54 üksikelamu laiendamiseks koos rekonstrueerimisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.02.2010

72. Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a määruse nr 989 „Narva Laste Loomemaja õpilaste vastuvõtmise, välja

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a määruse nr 989 „Narva Laste Loomemaja õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 296.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

73. Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutata

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine" muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 297.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

74. Narva Jäähalli tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

75. Loa andmine spordiürituse korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

76. Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava aastateks 2010–2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 300.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011