PrindiAbi

25.08.2010 - Korraline istung1. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Narva lossipargi heakorrastamine, purskkaevu rekonstrueerimine ning tehnovõrkude ehitamine

Otsus/tulemused:
13.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 995-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktori asetäitja Anne VeevoOtsus/tulemused:
13.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 996-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

3. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
18.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 997-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2010

4. Avaliku ürituse „Ida-Viruma II rattamaraton” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
18.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 998-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

5. Kulgusadama tee lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastri

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Kulgusadama tee lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
19.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikokku.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

6. Kulgusadama tee 10 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastri

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Kulgusadama tee 10 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
19.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikokku.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimanni 2-96/1 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 999-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-108 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1000-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

9. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

10. NLV16.06.10 korralduse nr739-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.8 kehtetuks tunn

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1002-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

11. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 11.08.2010.a. korralduse nr

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja
Narva Linnavalitsuse 11.08.2010.a. korralduse nr 954-k „Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine “

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1004-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

13. Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k
„Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud
kulude tegemise piiramine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1005-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

14. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Videviku tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Videviku tn 2

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1006-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

15. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 21

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1007-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

16. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 86

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 86

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1008-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

17. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Hommiku tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Hommiku tn 18

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1009-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

18. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tormi tn 66

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tormi tn 66

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1010-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

19. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Päevalille tn 80

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Päevalille tn 80

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1011-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

20. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Majaka tn 44

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Majaka tn 44

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1012-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

21. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Mõisa tn 6b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Mõisa tn 6b

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1013-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas , Hämariku tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas , Hämariku tn 7

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1014-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas,Päeva tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,Päeva tn 10

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1015-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

24. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine Majaka tn 18

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1016-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

25. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba:
Haava tn 24 (Berjozka AÜ) asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1017-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

26. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

1. Kummeli tn 2 kasvuhoone püstitamiseks, majandusehitise rekonstrueerimiseks ja sauna laiendamiseks;
2. Nõo 166 (Baltika AÜ) majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Aasa tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Palli tn 20 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Vihma tn 25 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Kase tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Palli tn 18 veetorustiku ehitamiseks;
8. Rahu tn 47 garaažiboksi püstitamiseks;
9. Rakvere tn 26 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Jõe põik 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
11. Lina tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. Luha tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

27. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

1. Kummeli tn 2 aiamaja rekonstrueerimiseks;
2. Parve tn 4 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Hariduse tn 5e kahe hoone täielikuks lammutamiseks;
4. Hariduse tn 5f hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Nõo 166 (Baltika AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

28. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Jõesuu tn 47 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

29. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Peetri plats 1 restoraniks ja valuutavahetuspunktiks rekonstrueeritud ruumidele.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

30. Narva Linnavolikogu 27.05.2010.a otsuse nr 82 „Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine” muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Lähtudes katastripidaja 16.06.2010 otsusest viia sihtotstarbe kirjapilt kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ on vaja muuta otsuse punktis 1 ja punkti 3 alapunktis 3.2.1 sihtotstarbe kirjapilt, asendada sõna „hoonete“ sõnaga „ehitiste“.

Otsus/tulemused:
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

31. Volitamine (Narva linna esindamine krediidiasutusele taotluse esitamisel surnud L. Karru suhtes)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1022-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Volitamine (PS elamisloa taotluse allkirjastamiseks)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1023-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

33. Volitamine (Narva linna kui eestkosteasutuse pärimismenetlustes esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabaimeti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1024-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.08.2010

35. Informatsioon Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni otsuste kohta

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Informatsioon võetud teadmiseks.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.08.2010

36. Narvas Uusküla tn 4 hoones asuvate mitteeluruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1025-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

37. Narvas A. Puškini tn 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1026-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

38. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate ruumide üüritasu kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1027-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

39. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

40. Riigihanke „Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

1) Algatada asjade ostmiseks riigihanke „Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2) Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist Inna Šadrina.

3) Volitada LVMA-d, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima Narva linna nimel ja arvel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga asjade hankeleping.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1029-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

41. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

1) Algatada tänavapuhastusteenuste tellimiseks riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2) Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse vanemspetsialist Tatjana Rušeljuk.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1030-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

42. Narva Linnavalitsuse 17.05.2010.a korralduse nr 608-k „Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine” muu

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1031-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

43. NLV 23.12.04 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsut

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

44. Narva linna omandis oleva kinnistu Jõesuu tänav lõik 3 koormamine kinnistu Jõesuu 47 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1032-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

45. Narva linna omandis oleva kinnistu Joala tänava lõik 1 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Ga

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1033-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

46. Avaliku ürituse „TIVOLI TUUR 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Otsustati muuta Tivoli Tuuri lahtioleku aega kuni 23.00

Vastu võetud korraldus nr 1034-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

47. Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali vähendamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali vähendamine.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1035-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010

48. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

OÜ Narva Catering poolt jaemüük avalikul üritusel "Takistussõidu Grand Prix"

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1036-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2010