PrindiAbi

25.07.2018 - Korraline istung1. Avaliku ürituse «Bengst Tivoli on Tour 2018» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Töökorras 18.07.2018 vastu võetud korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2018

2. Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

3. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Tallina mnt 2b asuva linnavara üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

4. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Tervise Arengu Instituut)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

5. Narvas Vaksali tänav asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Vaksali tn 15 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

6. Avaliku ürituse «Narva Fama keskuse laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

7. Avaliku ürituse «Narva Prisma laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

8. Avaliku ürituse „Narva Triatlon“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

9. Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 “Honor ja Victoria bastionide ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamiseks ja planeeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

10. Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

11. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

12. Täitekorraldus Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 korralduse nr 1067-k täitmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Täitekorraldus Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 korralduse nr 1067-k täitmiseks ja Narvas aadressil Energia 2b (katastritunnus 51101:006:0116) asuvate kioskite lammutamiseks asendustäitmise korras

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

13. Kohanime määramine (Narva Kulgu sadam)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

14. Kohanime määramine (Narva linnasadam)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

15. Kasutusloa andmine (Mängu tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mängu tn 6 püstitatud üksikelamule garaažiga ja gaasipaigaldisele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 10 ühepereelamu rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 40 aiamaja laiendamine, ning kasvuhoone, kuur ja lehtmaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 18 ühepereelamu rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

19. Ehitusloa andmine (Linnuse tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Linnuse tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

20. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Fiiberoptilise sidekaabli paigaldamiseks (AÜ Elektron üldmaa // Jõesuu tn 131 // Jõesuu tänav J9 // Jõesuu tänav L10 // Jõesuu tänav L11 // Jõesuu tänav L12 // Jõesuu tänav L9 // Krookuse tn 2 // Leekovasoo tee L1 // Leekovasoo tee L2 // Leekovasoo tee L3 // Lõuna-Kudruküla tee 16 // Lõuna-Kudruküla tee L4 // Lõuna-Kudruküla tee L5 // Lõuna-Kudruküla tee L6 // Lõuna-Kudruküla tee L7 // Põhja-Kudruküla tee L7 // Siivertsi vaatlustorn)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

21. Ehitusloa andmine ( Liiva tn 3 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Eramu ja kuuri lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

22. Ehitusloa andmine ( 1. Paemurru tn 1 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

23. Ehitusloa andmine ( Linda tn 14 // Linda tn 24 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kaugküttetorustiku ja veetorustiku paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

24. Ehitusloa andmine (A.Puškini 63, 65)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

A.Puškini 63, 65

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

25. Kasutusloa andmine (Kalda tänav, Raudtee tänav, Raudsilla tänav, Vaivara tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kalda tänav, Raudtee tänav, Raudsilla tänav, Vaivara tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

26. Narva Linnavalitsuse 18.10.2017.a. korralduse nr 984-k "Hoolduse seadmine (hooldatav P.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

27. Hoolduse seadmine G.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

28. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

29. Hoolduse seadmine T.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

30. Hoolduse seadmine S.I

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

31. Meetmes „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ osalemine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

32. Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 17
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

33. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

34. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

35. Narva Kreenholmi staadioni tasuta kasutusse andmine (MTÜ Gurmeejooksud)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

36. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

37. Kasutusloa andmine (Raja tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Raja tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

38. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“ hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

39. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018

40. Narva linna 2018. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2018